ผู้เข้าร่วม รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ ขั้นที่สอง รอบปี 2567

 

การอบรมรับปีใหม่ของเรา ต้อนรับศิษย์เก่า “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” มาฝึกฝนตนเองต่อในขั้นที่ 2 กับเนื้อหาการวางไพ่เพื่อรู้จักตนเองและวางตัวตน เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2567 ผ่านทาง Zoom

ขอขอบคุณทั้ง 20 ท่านที่มาเรียนรู้และพัฒนาตนเองร่วมกัน ในการฝึกเชื่อมโยงไพ่ที่ลึกมากขึ้น การทำความเข้าใจตัวตนและเบื้องหลังที่ซ่อนเร้น จนถึงการฝึกใจ ฝึกวางตัวตน เพื่อเข้าถึงความจริงเชิงลึกที่มากกว่าความจริงเชิงประจักษ์

การเดินทางในการฝึกฝนของขั้นที่สองนี้ยังดำเนินต่อไป เพื่อพัฒนาจิตไปพร้อมกับการใช้ไพ่อย่างเติบโต

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” โดย สถาบันธรรมวรรณศิลป์ เป็นกิจกรรมการอบรมการใช้ไพ่เพื่อสื่อสารกับจิตใต้สำนึก เข้าใจตัวเองในแง่มุมต่างๆ เห็นทางออกของปัญหา เป็นที่ปรึกษาแก่ตนเองและผู้อื่น การใช้ไพ่เพื่อเรียนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจและธรรมะ ผ่านกระบวนการอบรมในแบบเฉพาะของโครงการ

รายละเอียดหลักสูตร
https://www.dhammaliterary.org/selfdiscovery-tarot/