การอบรมรวมศิษย์เก่าสถาบันฯ ในหัวข้อ Magic Cluster : Mind Clustering

 

Magic Cluster : Mind Clustering

แผนผังฟังชีวิต เชื่อมความคิด โยงจิตใจ

 

  • วันที่ 23 เมษายน – 24 เมษายน 2565 (รวมสองวัน) ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
  • สนับสนุนค่าเรียน / ค่าครู ตามบริจาค
  • รับเฉพาะศิษย์เก่าที่จบการอบรมจากครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

เนื้อหาในคอร์สนี้ ครูได้หยิบยกเทคนิคหนึ่งของ Tranformation Wrting นั่นก็คือ “Cluster” หรือ “Clustering” ซึ่งเป็นการเขียนแผนผังคล้ายมายด์แมพ แต่มีคุณลักษณะที่แตกต่าง คล้ายการเขียนไม่หยุดปากกา (Free Wrting) ในรูปของแผนผังและแผนภาพ ไม่เน้นการจัดหมวดความคิด แต่เน้นคลี่ขยายให้เปิดกว้างและลงลึก

เป็นเทคนิคที่ครูใช้ในหลายคอร์ส แต่มักจะเพียงครั้งเดียวและเป็นพระรองที่ไม่ค่อยถูกกล่าวถึงบ่อยนัก ทั้งๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ต่อยอดได้มากมาย จนรู้สึกว่าวันหนึ่งจะต้องหยิบมาสอนเป็นคอร์สเฉพาะ ให้เขาเป็นพระเอกบ้าง

ที่ผ่านมาสอนเป็นหลักจริงๆ ในเนื้อหา “เขียนข้ามขอบ” กิจกรรมระดับที่สี่ ของหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต ออนไลน์ ในหมวด “Magic Cluster” ซึ่งหมายถึงการเขียนแบบคลัสเตอร์ที่มีลักษณะพิเศษเพิ่มเติมขึ้นไป ให้มีสีสันและการลงลึกมากขึ้น โดยครูจะหยิกยกขึ้นมาสอนและชวนกันทำในคอร์สนี้ประมาณ 8 – 10 รูปแบบ

หากไม่นับ “เขียนภาวนา” แล้ว การเขียนแบบเมจิกคลัสเตอร์ ก็เป็นรูปแบบที่ครูชอบและสนุกในการเขียนมากที่สุด เป็นวิธีการที่กระชับ มักใช้เวลาไม่นาน แต่ต่อยอดอะไรได้มากมาย

โดยเฉพาะในช่วงโควิดและช่วงชีวิตที่มีปัญหาติดขัดที่ผ่านมา ขณะที่ครูใช้ “เขียนภาวนา” และการนั่งสมาธิทุกวัน เป็นเครื่องยึดใจให้มั่นคง ก็มีการเขียนแบบคลัสเตอร์ที่เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิด หลายๆ ครั้งก็ช่วยให้เห็นทางออก หรือเปิดมุมมองใหม่

จึงเห็นว่าในช่วงที่หลายๆ อย่างกำลังติดขัดกันอยู่นี้ เครื่องมือคลัสเตอร์ น่าจะเป็นผู้ช่วยให้ใครหลายๆ คนได้ และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแล้วจะหยิบขึ้นมาแลกเปลี่ยนฝึกฝนกัน

นอกจากนี้ก็เป็นการถือโอกาสรวมศิษย์เก่าจากคอร์สต่างๆ มาติดตามความก้าวหน้าและทบทวนชีวิตกันเป็นรอบแรกของปีนี้

 

???? อ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่

https://forms.gle/SSthE85Cz3ucP47R8