เปิดรับสมัคร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 52

 

เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นพลัง เปลี่ยนความหลังร้อยคุณค่า
เปลี่ยนชีวิตด้วยปลายปากกา เปลี่ยนหน้ากระดาษรักษาใจ

กับหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” Transformative Writing คอร์สการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาที่มีขั้นตอน เทคนิค และหลักการเฉพาะอยู่เบื้องหลัง มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้เท่าทันตน การเยียวยาจิตใจ การสร้างแรงบันดาลใจ และการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด

เหลือเพียงสองรุ่นสุดท้ายของปีนี้เท่านั้น ได้แก่ รุ่นที่ 52 : วันที่ 16 กรกฎาคม – 
20 สิงหาคม 2565 และรุ่นที่ 53 : วันที่ 15 ตุลาคม – 
19 พฤศจิกายน 2565 รับจำนวนจำกัดมากต่อรุ่น

 

[ เนื้อหาการอบรม ]

แบ่งออกเป็น 4 ชุดให้ผู้เรียนเลือกด้วยตนเอง
✅ เขียนค้นตน : 
กระบวนการเขียนเพื่อการรู้จักตัวเองในหลากหลายมิติ
✅ เขียนเยียวยา :
ศิลปะการเขียนบำบัดเพื่อบรรเทาความทุกข์และเพิ่มพูนความสุข
✅ เขียนข้ามขอบ :
ฝึกสมองเปลี่ยนวิธีคิดและก้าวข้ามพื้นที่ปลอดภัยด้วยการเขียนเชิงจิตวิทยา
✅ เด็กน้อยภายใน :
กระบวนการเขียนบันทึกเพื่อโอบกอดเด็กน้อยภายและตัวตนพ่อแม่ภายใน

 

[ วิธีการอบรม ]

แบ่งเวลาด้วยตัวเองในช่วง 5 สัปดาห์ที่กำหนด + ศึกษาเนื้อหาในเว็บไซต์ + เขียนตามขั้นตอนของแบบฝึกหัดแต่ละหัวข้อ + ทบทวนหลังบันทึกด้วยคำถามที่ให้ไว้ + ส่งการบ้านทางอีเมล / เว็บไซต์ + รับคำแนะนำหรือตอบคำถามครูเพิ่มเติม

ศึกษาวิธีการเรียนและเนื้อหาการอบรมได้ที่

 

[ ค่าลงทะเบียน ]

⭐️ เรียนรูปแบบที่ 1 : อิสระเสรี | ไม่ต้องส่งการบ้านให้ครูตรวจ
= 1,900 บาท (ชำระสองงวดได้ เฉลี่ยวันละ 54 บาท หากขยันศึกษา/ส่งการบ้านทุกวัน)

⭐️ เรียนรูปแบบที่ 2 : มีครูกำกับ | ได้รับตรวจบันทึกและสะท้อนตัวตน
= 2,900 บาท (ชำระสองงวดได้ เฉลี่ยวันละ 83 บาท หากขยันศึกษา/ส่งการบ้านทุกวัน)

 

[ เสียงจากผู้อ่านผ่านอบรม ]

“ได้เห็นตัวเองชัดขึ้น เนื้อหาก็ร้อยเรียงการเรียนรู้จักตัวเองได้เป็นขั้นเป็นตอนดีครับ จากเนื้อหาที่ตื้นๆ แล้วก็ค่อยๆ ลึกขึ้นเรื่อยๆ และน่าชื่นชมตรงการตอบจดหมายกลับของคุณครูทุกๆ เมล์ ที่ชวนค้น ชวนคิด และทำให้เห็นถึงความใส่ใจและลงรายละเอียดกับผู้เรียนได้อย่างจริงจังครับ
“ฉันไม่ได้เป็นคนเข้มแข็งได้ตลอดเวลา หากแต่มีทั้งความอ่อนแอ เปราะบาง และเข้มแข็ง และในขณะเดียวกัน ฉันก็ไม่ได้มีความสว่างตลอดเวลา แต่ก็มีด้านมืดที่ต้องการรับการดูแลด้วยเช่นกัน และลึกๆ แล้ว ฉันก็ต้องการการเชื่อมโยงกับคนอื่นอยู่ด้วยเหมือนกัน คนเราพยายามหลบเลี่ยงบางอย่าง เพื่อสร้างเกราะและพื้นที่ปลอดภัยขึ้นมา โดยละเลยความอ่อนแอ ตัวตนที่ต้องการความช่วยเหลือ การลงไปดูแล และยอมรับด้านที่มีความเปราะบางก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรางดงามได้มากยิ่งๆ ขึ้น สรุปคือ คนเราต้องดูแลตัวเองทุกๆ ด้าน และไม่ทอดทิ้งด้านหนึ่งด้านใดไปเสีย”

 

????️‍♀️ อ่านผลลัพธ์ของศิษย์เก่าเพิ่มเติม ด้วยการกูเกิ้ลค้นหา

“ความประทับใจจากผู้เรียน เขียนเปลี่ยนชีวิต” ได้ทันที

 

[ เว็บไซต์หลักสูตร ]

???? สมัครเข้าร่วม
https://forms.gle/TM9iZXkqxpPz8oNw9

???? รายละเอียดและข้อมูลศึกษา
www.dhammaliterary.org/khianpianchiwit/