อีกหนึ่งก้าวย่างของการรับและให้ | ยอดบริจาคการกุศลของสถาบัน

 

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการการกุศลของทางเราตลอดปี 2565 รวมทั้งผู้เรียนหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน ทั้งชุดอบรม เขียนเปลี่ยนชีวิต , รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ , ห้องเรียน พลังแห่งจิต และหัวข้อต่างๆ ทั้งศิษย์เก่าและใหม่ ที่ร่วมกันแบ่งปันสิ่งดีๆ พร้อมกับพัฒนาตัวเองอย่างไม่สิ้นสุด

โดยยอดการบริจาคและการสนับสนุนเพื่อการกุศลของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปีนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 114,689 บาท

????‍???? ประกอบด้วยกิจกรรมการอบรมเพื่อการกุศล ดังนี้ พื้นฐาน เขียนภาวนา 2 รอบ (ออนไลน์) , ปฏิบัติ เขียนภาวนา 2 รอบ (ออนไลน์) , การอบรม “เขียนคุยกาย ฟังเสียงในตน” ร่วมกับ มูลนิธิกัลยาณการุณย์ (ออนไลน์) , โครงการวิจัยการเขียนภาวนาเพื่อการเห็นคุณค่าในตัวเอง (เริ่มต้นการศึกษาสามเดือนแรก) และ การอบรมการเขียนบำบัดและสมาธิแก่สามเณร จำนวน 3 วัน

????‍???? ในปีนี้ ได้เพิ่มเติมเนื้อหาคอร์สออนไลน์ฟรี ในโครงการ ปัญญ์สเปซ 3 หัวข้อ : “เขียนคุยกาย ฟังเสียงในตน” , “สติ” และ “เขียนมาให้เธอเขียน” รวมเผยแพร่ทั้งหมด 22 หัวข้อ ตลอดทั้ง 12 เดือน มีค่าใช้จ่าย 25,000 บาท ศึกษาเนื้อหาทั้งหมดได้ที่ Punnspace.com

???? นอกจากนั้นแล้วทางเราได้เป็นสื่อกลาง สนับสนุนให้เกิดการบริจาคแก่องค์กรการกุศลต่างๆ เพื่อแลกรับสื่อการเรียนรู้ดูแลใจตนเอง ได้แก่โครงการ “คุณให้เขา เราโค้ชใจให้คุณ” เป็นจำนวน 40,789 บาท และโครงการ “เขียนคลายทุกข์ เพื่อค่ายยุวโพธิชน” เป็นจำนวน 10,700 บาท

????โดยได้บริจาคอุปกรณ์การเรียน ที่นอน ของเล่น ตุ๊กตา และของใช้ แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด มูลค่าประมาณ 8,000 บาท , มอบทุนการศึกษากับหนังสือให้เยาวชนที่เข้ารอบสุดท้ายของการประกวด รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 11 หัวข้อ “สติ” เป็นจำนวน 20,200 บาท ,
บริจาคสมทบทุนให้โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 5,000 บาท และนำรายได้จากการจำหน่ายชุดคอร์ส “เขียนรักษาใจ” และ “เขียนพิชิตความสำเร็จ” พร้อมสนับสนุนการลงโฆษณารับบริจาค แก่สถาบันยุวโพธิชน รวม 5,000 บาท

ขอให้บุญกุศลจากโครงการการกุศลเหล่านี้ ช่วยส่งเสริมให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ และพลังอันยิ่งใหญ่ ทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณนับนี้ สถาบันธรรมวรรณศิลป์หวังว่าทุกท่านจะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมดีๆ ในการพัฒนาตนเองและสังคมให้เติบโตงอกงามไปด้วยกันในปี 2566 ต่อไป ????

สามารถสนับสนุนทางเราผ่านการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ได้ที่ www.dhammaliterary.org/open-course/