เก็บตกการสะท้อนบทเรียน “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 14

เก็บตกการสะท้อนบทเรียน (บางส่วน) จากการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 14 ขั้นต้นและขั้นกลางสี่วัน -> ได้อะไรบ้างจากการฝึกสะกดจิตกับคู่ พูดอย่างไรให้คนฟังผ่อนคลายและมีพลัง และ ปัจจัยที่ส่งเสริมการสะกดจิตเพือการเยียวยาผู้อื่น ????     รายละเอียดการอบรม www.dhammaliterary.org/mindpower/   ติดตามการอบรม www.dhammaliterary.org/คอร์สการอบรม/   ✍️ จดโน๊ตไวๆ จากคำบอกเล่าของผู้เรียน โดยผู้สอนคอร์สออนไลน์ #วาดเล่นๆดีต่อใจ (https://punnspace.com/p/visualnotesgoodforheart)  

สะกดจิตในชีวิตประจำวัน

การสะกดจิตหรือพลังจิตไม่ใช่เรื่องพิเศษ แต่เป็นสิ่งธรรมดาที่เกิดขึ้นทุกขณะจิตและในชีวิตประจำวัน เมื่อเรารู้เท่าทัน และเมื่อเรารู้ใช้ เราย่อมเปลี่ยนความธรรมดานี้ให้แตกต่างและสร้างสรรค์ได้ ติดตามความรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.youngawakening.org/write4life อ่าน หลักสูตรห้องเรียน พลังจิต ได้ที่ https://www.dhammaliterary.org/?page_id=3043  

รู้ทันการปกป้องตัวเอง

บ่อยครั้งที่เราปกป้องตัวเองอย่างเป็นอัตโนมัติ เพราะความกลัวที่ซ่อนเร้นอยู่ในหัวใจ การปกป้องตัวเองที่ไม่รู้ตัวมักก่อทุกข์ซ้ำและปิดกั้นตัวเรามากกว่าความทุกข์และปัญหาที่เกิดขึ้นเสียอีก ********* ที่มา : หลักสูตรการอบรม “เด็กน้อยภายใน” และอื่นๆhttps://www.dhammaliterary.org/

เด็กน้อยภายใน ทั้ง ๗

เราทุกคนต่างมีเด็กน้อยภายใน อยู่ในตัวเรามากมาย อ่านหลักสูตร เด็กน้อยภายใน ได้ที่ www.dhammaliterary.org/เด็กน้อยภายใน/