หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 55 (จบครบสี่รอบแล้ว)

  ขอบคุณผู้เรียนทั้ง 24 คนที่ได้มาเรียนรู้ในหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 55 ทั้ง 4 รอบและร่วมทำบุญสนับสนุนกิจกรรมการกุศลของโครงการ ณ บ้านพักใจหลังน้อยของเราที่คลองสี่ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในหัวข้อเนื้อหา เขียนค้นตน, เขียน.ข้าม.ขอบ, เด็กน้อยภายใน และ เขียนเยียวยา ตามลำดับ โดยทุกคนได้รับกิจกรรมสำหรับการฝึกฝนตนเองต่อจำนวนเนื้อหาละประมาณ 70 แบบฝึกหัดทางออนไลน์ เพื่อเขียนใคร่ครวญและดูแลใจตนเองต่อไป เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 56 จะกลับมาเปิดออนไลน์รอบสดอีกครั้งในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมนี้ ในรูปแบบชุดการอบรมที่เข้มข้น และมีทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้โดยมีทุนทรัพย์จำกัดเช่นเดิม โดยรายได้จากการอบรมเขียนเปลี่ยนชีวิตจะเป็นทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่ส่งผลงานร่วมประกวดรางวัล ธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งจะเปิดรับผลงานเป็นครั้งที่ 14 ในปีนี้   ร่วมเรียนและสนับสนุนโครงการดีๆ ได้ที่ คอร์สการอบรม    

เข้าเรียน “เขียนเปลี่ยนชีวิต” แล้วได้อะไร ?

  เข้าเรียน “เขียนเปลี่ยนชีวิต” แล้วได้อะไร ?   “กิจกรรมทำให้ฉันค้นพบว่า ตนเองมีคำตอบในทุกๆเรื่องอยู่ภายในของตัวเราอยู่แล้ว เพียงแค่เราต้องมีเครื่องมือและวิธีการที่เราจะสามารถเข้าไปพูดคุย สอบถาม และเสาะหาสิ่งเหล่านั้นจากภายในของเรา และยังทำให้ ฉันได้ค้นพบตนเองในบางมุมที่ตกหล่น หรือขาดหายไป ฉันได้กลับไปเชื่อมโยงตนเองในแง่มุมที่ดีงามเหล่านั้นอีกครั้ง มันทำให้ฉันเกิดกำลังใจที่ดีอย่างมากที่จะกลับมาใช้ชีวิตด้วยความสุข และสิ่งดีๆที่ได้รับนี้ ยังคงอยู่ ไม่ได้รู้สึกแค่ตอนที่อยู่ในคลาส นี่หลายๆวันผ่านไป ฉันก็ยังรู้สึกดีเช่นเดิม คงเป็นเพราะฉันได้เรียนรู้จากครูถึงกระบาวนการ และเครื่องมือที่ดีที่ฉันจะสามารถนำพาตนเองกลับมารับพลังที่ดีจากภายในของตนได้อย่างตลอดไป” ???? คุณจุฑามาส , เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 46   “ฉันได้ทบทวนประสบการณ์ในรอบปีที่ผ่านมา ได้เรียนรู้ว่าตัวเองเติบโตมากขึ้น ในช่วงเวลาที่ผ่านทั้งความสุขความทุกข์ การก้าวข้ามความผิดหวัง การยึดติดกับอดีต และเรียนรู้มากขึ้นที่จะอยู่กับปัจจุบัน เพื่ออนาคตในวันข้างหน้า ฉันได้สำรวจตัวตนที่หลากหลายซึ่งมีความย้อนแย้งทั้งการเป็นเป็ดที่สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง อย่างละนิดอย่างละหน่อย แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีความเป็นดวงตะวันที่ทำอะไรซ้ำๆ เป็นกิจวัตรได้ หากต้องการจะเพิ่มความชำนาญในสิ่งที่ทำได้ทบทวนคุณค่าในตัวเอง” ???? คุณภรณี , เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 45   แบบฝึกหัดการบันทึกต่างๆ แม้อบรมจบแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิต และในการทำงานจริงได้ทันที ได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ในแง่ของการมองให้ลึกลงไปในตัวเอง… Continue reading เข้าเรียน “เขียนเปลี่ยนชีวิต” แล้วได้อะไร ?

จากการอบรม “เขียนเยียวยา” ประจำปี 2564

  จบรุ่นที่ 49 แล้ว ???? สำหรับการอบรม “เขียนเยียวยา” ในชุดหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต การเขียนบันทึกเพื่อดูแลจิตใจ บ่มเพาะความสุขและเยียวยาความทุกข์ในหัวใจของตนเอง [ รายนามผู้จบการอบรม ] ???????????? พัชรพรรณ (มายลี่) อาชีพ Hotelier สิริลักษณ์ (ปู) อาชีพ ครู ประภาวัลย์ (สาว สาว) อาชีพ พนง.รัฐวิสาหกิจ อุมาพร (อุ๊) อาชีพ แม่บ้าน พันธิตรา (พั้นช์) อาชีพ แพทย์ สลักจิต (กบ) อาชีพ พนักงานของรัฐ แคทรียา (แคท) อาชีพ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ปราการ (คุง) อาชีพ ที่ปรึกษางานพัฒนาองค์กร กฤติมา (ดิว) อาชีพ อาจารย์ เฉิดโฉม (โฉม) อาชีพ… Continue reading จากการอบรม “เขียนเยียวยา” ประจำปี 2564

พลังเยียวยาของการเขียน จากคำบอกเล่าของผู้เรียน

  พลังเยียวยาของการเขียน จากคำบอกเล่าของผู้เรียน “เขียนเยียวยา” : บันทึกดูแลใจ . “รู้สึกได้ตระหนักรู้กับตัวเองมากขึ้น เห็นแนวทางการดูแลจิตใจ เห็นมุมมองอื่นๆของชีวิตมากขึ้น มีหัวข้อที่น่าทำเยอะ ครูช่วยชี้ช่องและช่วยย้ำเตือนให้เรามีสติกับตัวเองมากขึ้น ได้ขยายการเข้าใจในตัวเองมากขึ้น ชอบเนื้อหาเสริมด้วยโดยเฉพาะเรื่องไข่ขาว ไข่แดง ที่เรามักจะอยู่ในวงไข่แดงในพื้นที่ปลอดภัย . “จาการเขียนทำให้กลับมาดูแลตัวเอง ในเรื่องการให้เวลากับร่างกายตัวเอง จิตใจตัวเอง ได้บอกอะไรกับตัวเรามากขึ้น มอบความสุขให้ตัวเองมากขึ้น มองอุปสรรคต่างๆอย่างเป็นกลางมากขึ้น มองเห็นตัวตนในด้านอื่นๆมากขึ้นนอกเหนือมุมมองเดิมๆที่เราเคยเห็น” . คุณผึ้ง อาชีพ พนักงาน​บริษัท​ . “รู้ถึงวิถีใหม่ของการเรียนรู้ ปล่อยให้ความคิดเลื่อนไหลไปในทางลึกของจิตใจ ความรู้สึก การคิดเห็นอย่างอิสระ แล้วมาหาความหมาย หาข้อคิด หาทิศทาง แล้วนำมาหาคำตอบ “เฉพาะตัว” รู้สึกประทับใจที่ได้เรียนรู้วิธีการมองจากภายใน (คล้าย ๆ วิปัสสนา-การมองจากภายใน) ด้วยการถามลึกลงไปในใจ ถามลงไปถึงรากของปัญหา แล้วให้ปัญหานั้นมีตำตอบของตัวเองที่เหมาะสม ซึ่งในชีวิตที่ผ่านมา เมื่อพบกับปัญหาก็ลงมือแก้กันทันที แต่วิธีการที่ได้จากครูคือ การทำใจให้สงบ เริ่มทบทวนปัญหาแล้วนำ “คำตอบนั้นมาวิเคราะห์อีกครั้ง เพื่อนำไปเป็นแนวทาง . คุณมูน อาชีพ… Continue reading พลังเยียวยาของการเขียน จากคำบอกเล่าของผู้เรียน

สิ่งที่ได้รับและรายชื่อผู้ผ่านอบรม “เขียนเยียวยา” ประจำปี 2563

  “รู้สึกดีขึ้นกว่าเดิม ตอนแรกคิดว่าตัวเองแย่มาก เป็นคนป่วยทางใจถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างตัวเองต้องดิ่งเหวแน่ๆ และทุกอย่างก็จะพังทลายหมด ไม่รู้จะจัดการอย่างไรกับความทุกข์ของตัวเอง ครั้งแรกที่เริ่มเขียนบันทึก เหมือนเป็นการทบทวนถึงช่วงเวลาที่มีความสุข ซึ่งเราสัมผัสด้วยใจของตัวเอง การเขียนบันทึกครั้งที่สอง ครั้งที่สาม สี่และห้า และครั้งต่อๆมาเหมือนเป็นการมองตัวเองและใช้เวลาค่อยๆทบทวนตัวเองอีกครั้ง การระบายความทุกข์ด้วยลายมือตวัดรวดเร็วบางครั้งถึงขั้นอ่านไม่ออกด้วยซ้ำ แต่เมื่อลงมือเขียนในข้างที่ไม่ถนัดเรากลับมองเห็นความคิดและการกระทำของตัวเองชัดขึ้น และมีข้อสรุปเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นจนนำไปสู่มุมมองและการปฏิบัติต่อกายและใจอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน โดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาจิตใจ เริ่มแสดงพฤติกรรมที่ไม่หลีกหนีสภาพอันไม่พึงประสงค์ ยอมรับและอยู่กับมัน เป็นการยืนอยู่บนฐานความเป็นจริงไม่ใช่การคาดหวังกับสังคมอุดมคติอย่างที่เคยเป็นมาก่อน . “สิ่งที่ประทับใจ คือ การคิดของตัวเองเริ่มจัดเรียงเป็นระบบ มีทิศทางไม่ฟุ้งกระจายเหมือนอย่างแต่ก่อน ความหงุดหงิด ไม่พอใจ ลดลง และทำให้ความสัมพันธ์โดยเฉพาะกับคนในครอบครัวดีขึ้น หัวใจรู้จักการปล่อยวางทุกครั้งที่เห็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ คำว่าใครทำอย่างไรคนนั้นย่อมได้รับผลของตัวเองทุกครั้ง รู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะ มีบางอย่างที่ไม่รู้ตัวนั่นคือการตอกย้ำด้านลบของตัวเอง โดยการบอกว่าตัวเองเป็นคนขี้ขลาด ไร้ค่า แต่ตอนนี้เห็นแล้วค่ะ และเห็นด้วยว่าตัวเองเป็นคนกล้าหาญในยามเผชิญวิกฤติปัญหา เราเองสามารถเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้เช่นกัน ไม่ใช่คนอ่อนแออย่างที่คิด” . คุณสลักจิต (กบ) อาชีพ พนักงานของรัฐ . . “สิ่งที่ได้รับจาการอบรมเขียนเยียวยาในครั้งนี้ อย่างแรกคือ การเห็นคุณค่าในการมีชีวิตอยู่ จากเดิมที่ความคิดอยากหายไปโลดเเล่นอยู่ในหัว เมื่อได้กลับมาทบทวนเเละอยู่กับตัวเองอย่างไม่ดิ้นรน ไม่สู้ไม่หนีความรู้สึกเเย่ๆที่เกิดขึ้น ฟังเสียงร่างกาย เเละปลอบโยนร่างกาย ทำให้ความคิดอยากฆ่าตัวตายหายไปในพริบตา… Continue reading สิ่งที่ได้รับและรายชื่อผู้ผ่านอบรม “เขียนเยียวยา” ประจำปี 2563

รายชื่อผู้ผ่านอบรมและบทเรียน “เขียนเยียวยา” ประจำปี ๒๕๖๒

    รายชื่อผู้ผ่านการอบรม “เขียนเยียวยา” ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๓๘ สี่สัปดาห์ทางไกล โดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น ๒๘ คน รวมส่งการบ้านประมาณ ๓๐๘ ชิ้น . ????บางส่วนของบทเรียนและความประทับใจ : . “ครั้งนี้เป็นการกลับมาสังเกตเฝ้าดูเเลจิตใจตนเอง กลับมาศึกษา เรียนรู้เข้าใจหัวใจตัวเองมากขึ้น กลับมาสร้างคุณค่าที่ใจเรา รู้สึกประทับใจที่ได้เห็นเราเป็นคำตอบให้กับคำถามทุกอย่างในใจ เราเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ เราปรึกษาตัวเองได้ เราอีกคนที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่า มีเหตุผลมากกว่า คนนั้นๆที่ฉันมองหา ฉันมีอยู่ในตัวฉันเรียบร้อยเเล้ว ก่อนหน้านี้ฉันอาจมองข้ามหัวใจฉันเอง ฉันคอยรอให้คนอื่นมาดูเเลสนใจฉัน ทั้งที่ฉันเองสามารถเติมเต็มทุกสิ่งให้ตัวเองได้…” . พชรพร (น้ำตาล) อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว . “สิ่งที่จับได้จากการอบรมและรู้ว่าการทำที่ถูกคืออะไร ก็คือ 1. การยอมรับอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นอยู่มันไม่ใช้เรื่องผิด ไม่ใช่เรื่องพ่ายแพ้ แต่มันเป็นเรื่องจริงที่เรามีอยู่ ณ ตอนนี้ ก็แค่ยอมรับมัน เราก็จะรู้สึกเบาขึ้นมานิด 2. เราต้องรู้จักระบายความรู้สึกออกมาบ้าง เพื่อเพิ่มความสุขให้มากขึ้น และลดความแน่น อึดอัดให้เบาลง 3.… Continue reading รายชื่อผู้ผ่านอบรมและบทเรียน “เขียนเยียวยา” ประจำปี ๒๕๖๒

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม และสรุปบทเรียน “เขียนเยียวยา”

      รายชื่อผู้ผ่านการอบรม และสรุปบทเรียน “เขียนเยียวยา” (Writing Therapy Course) ในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๓๓ เรียนทางไกลสี่สัปดาห์   “มีความประทับใจในการเรียนรู้แบบออนไลน์มากค่ะ ตอนแรกไม่ค่อยเชื่อว่าการเรียนแบบนี้จะเข้าถึงการพัฒนาจิตใจได้ เพราะไม่เจอครู แต่พอรับการอบรมพบว่าทุกบทเรียนเข้าถึงหัวใจทุกครั้ง เปิดประสบการณ์และความเข้าใจต่อตนเองในด้านที่เราไม่เคยนึกถึงหรือไม่เคยขุดมันออกมาดู จากการปฏิบัติกิจกรรมตนเองได้แนวทางการคิดและสำคัญที่สุดคือการค้นพบว่าตัวเองไม่ค่อยอ่อนโยนกับตัวเองเท่าไร ไม่ดูแลใจและร่างกายของตัวเอง หลังจากการอบรมตัวเองคุยกับตัวเองบ่อยขึ้น ยิ้มให้กับความโชคดีของตัวเองทุกวัน ขอบคุณร่างกายและดูแลร่างกายมากขึ้น รวมทั้งการแก้ปมในใจที่มีต่อคนใกล้ชิดรอบๆตัว . “สิ่งที่ได้กลับมาดูแลคือความใส่ใจในร่างกายและจิตใจตนเอง รู้สึกอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้น ไม่โบยตีตัวเองจากความรู้สึกผิดที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิต รับรู้ว่าการเป็นคนคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่การทำถูกหรือทำผิด แต่ขึ้นอยู่กับวิธีคิดของเราว่าจะเห็นเรื่องนั้นว่าเป็นความเป็นความตาย หรือจริงๆแล้วมันคือธรรมชาติของสรรพสิ่ง มันดำเนินไปเรื่อยๆ มีแต่เราที่พยายามยึดสิ่งโน้นสิ่งนี้ กักความสุขความทุกข์ไว้กับตัว ทั้งๆที่ธรรมชาติของมันดั่งสายน้ำไหลเลยเรื่อยไป ถ้าเห็นธรรมชาติข้อนี้ ก็คลายทุกข์และไม่ยึดติดกับความสุขมากเกินไปค่ะ” . คุณสิริลักษณ์ (ปู) อาชีพ ครู . . “รู้สึกทึ่ง กับวิธีการอบรมแบบนี้ ที่ให้ผลดี ในการเรียนรู้เข้าใจตัวเอง กลับมาฟังตัวเอง หลังการอบรมรู้สึกว่าวิธีการเขียนสื่อสารกับหัวใจตัวเองเป็นทางที่ตัวเองจะฝึกฝนเลือกใช้เดินทางไปข้างหน้าเวลาเกิดปัญหาอุปสรรค . “ชอบหลายหัวข้อ ฟังใจ… Continue reading รายชื่อผู้ผ่านการอบรม และสรุปบทเรียน “เขียนเยียวยา”

ความประทับใจ “เขียนเยียวยา” ประจำปี ๒๕๖๑ (พฤษภาคม) (๗)

    “รู้สึกว่าการอบรมแบบนี้เป็นการช่วยบำบัดเยียวยาจิตใจของเรา ค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในใจ ดึงความรู้สึกทุกข์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในใจเราออกมา และดึงความสุขที่เคยมีแต่หลงลืมไปให้กลับมาเยียวยาจิตใจเราได้ . “ทำให้กลับมามองเห็นคุณค่าของตัวเองที่หลงลืมไป มัวหลงให้ความสำคัญในสิ่งที่ผู้อื่นมองเรา ใส่ใจและผิดหวังหากผู้อื่นไม่เห็นในสิ่งที่เราเป็น หรือพยายามเป็นในสิ่งที่ผู้อื่นต้องการ แต่การกลับมาเป็นตัวเอง ให้ความสำคัญกับตัวเอง ใส่ใจกับตัวเอง ทำให้รู้สึกตัวเองมีคุณค่าและภูมิใจในตัวเอง” . คุณฐิติพร (มะเหมี่ยว) อาชีพ อิสระ . . “เคยมีโอกาสเรียนคอร์สออนไลน์บางเรื่องมาก่อนบ้าง แต่คอร์สของครูโอเล่แตกต่างมากครับ ตอนแรกก่อนลงสมัครก็คิดว่าไม่น่าจะยาก และคิดว่าคงไม่ต้องทำอะไรมากเหมือนคอร์สอื่นๆ ประหลาดใจมากที่มีบทเรียนให้เรียนรู้หลากหลาย มีสื่อทั้งใบงานและคลิปเสียง มีพิเศษนอกรอบอีก แถมมีสรุปทบทวนตนเองอีก นอกจากนี้สิ่งที่ชอบที่สุดคือการทีครูตอบอีกเมล์เร็วมาก และตอบได้เหมือนกับว่ามาเรียนกันอยู่ตรงหน้า ต้องขอบคุณครูโอเล่จริงๆครับทุ่มเทพลังในการดูแลชี้แนะแก่ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหลาย สุดยอดจริงๆครับ . “หัวข้อที่สะเทือนความรู้สึกและความคิดที่สุดคือ มอบดอกไม้ และ จดหมายจากร่างกาย จากการอบรมทำให้เกิดความสำเร็จจากการเอาชนะเสียงในหัวของตนเอง ยินดีให้กับความมุ่งมั่นและพยายามของตัวเอง วันนี้บอกตัวเองว่าทำได้แค่ตัดสินใจแล้วลงมือทำ จะเก็บความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่จากสิ่งเล็กๆนี้ไว้นึกย้อนดูในวันที่เจอเรื่องราวคล้ายๆกัน เก็บไว้เป็นพลังใจ” . คุณจิระวุฒิ (จู๊ด) อาชีพ เเพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป . . “ประทับใจครูโอเล่ที่ใส่ใจกับการเขียน มองเห็นถึงความรู้สึกที่อยู่ในงานเขียน และ แนะนำให้เขียนงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่อง… Continue reading ความประทับใจ “เขียนเยียวยา” ประจำปี ๒๕๖๑ (พฤษภาคม) (๗)

ความประทับใจ “เขียนเยียวยา” ประจำปี ๒๕๖๑ (พฤษภาคม) (๖)

      “รู้สึกประทับใจในพลังของการเขียนที่สามารถช่วยเยียวยาหัวใจได้ค่ะ มีประโยชน์มากๆเลยค่ะ การอบรมรูปแบบนี้ไม่เหมือนที่ไหนแต่ประทับใจมากค่ะ ได้มองความสุขได้มากขึ้นและละเอียดขึ้น เห็นความอบอุ่นที่รายล้อมตัวเราได้มากขึ้น ว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว และหนทางก็ไม่ได้มืดมนอย่างที่คิด แค่หยุดฟังเสียงในใจ ก็จะพบเจอทางออกมากมาย . “บางครั้งเราต้องหยุดความเร็วของชีวิตลงบ้าง เพื่อพิจารณาสิ่งต่างๆในชีวิตอย่างถ่องแท้อีกครั้งจากตัวตนที่แท้จริงงของตัวเอง ว่าเราต้องการสิ่งใด และมีสิ่งใดที่เราควรทำต่อจากนี้อีกบ้าง” . จากคุณอรพรรณ (ฮุง) อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว . . “นอกจากได้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้ว ยังได้ยินเสียงที่เป็นรายละเอียดจากภายในอื่นๆที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้พูดคุยกับเค้า เช่นเสียงจากอวัยวะ จากร่างกาย เสียงจากหัว จากใจ ทำให้รู้ว่าหลายสิงหลายอย่างในตัวเราได้ถูกขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องจากสิ่งที่อยู่รอบกาย จากความคิด การตีความที่จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง ความไม่จริงหลายๆอย่างทำให้เดินหลงทางมาตลอด . “จากการอบรม รู้สึกว่าชีวิตควรช้าลง ช้าในการที่จะตัดสินใจ เพราะเราเคยสัมผัส และเห็นบางสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ชัดเจนกว่าเดิม เช่นความกลัว ความรัก ความคิด ที่เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม เราคงต้องฝึกที่จะมองบ่อยๆเพื่อให้รู้เท่าทันมากกว่าเดิม  ทำให้ได้ข้อคิดว่าคนในสังคมส่วนใหญ่ในทุกวันนี้ ล้วนเดินทางในเส้นทางที่ไม่มีโอกาสได้กลับมาทบทวนชีวิตในแง่มุมที่เป็นจริงมากกว่าเดิม ไม่เคยทบทวนความคิด ความกลัว ไม่ได้ให้ความสำคัญในการหาความสมดุล เพราะความเร่งรีบในการใช้ชีวิต ทำให้การตัดสินใจ ต่างๆล้วนไม่ได้ผ่านการใคร่ครวญ ปัญหาสุขภาพจึงตามมา มีคนป่วยอยู่มากมายกับการรักษาที่ปลายเหตุ ไม่ได้รักษาที่แก่น สูญเสียเงิน… Continue reading ความประทับใจ “เขียนเยียวยา” ประจำปี ๒๕๖๑ (พฤษภาคม) (๖)

ความประทับใจ “เขียนเยียวยา” ประจำปี ๒๕๖๑ (พฤษภาคม) (๕)

      “รู้สึกเป็นมิตรกับตัวเองมากขึ้น เหมือนด้านในของตัวเองได้รับการเยียวยา ปัญหา ความอึดอัดคับข้องใจที่ผ่านมา บางทีเราก็ไม่ แม้แต่อยากจะคิดถึง ทำลืมๆ ทำเป็นไม่ใส่ใจ เราคงกลัวอัดอัด กลัวเป็นทุกข์ จริงๆ แล้วเราหลอกตัวเองนั้นแหละ แต่น่าแปลกที่เมื่อเราเขียนถึงมัน แม้จะไม่สามารถแก้ปัญหา หรือทำให้ความทุกข์หายไปได้ในทันที เรากลับรู้สึกผ่อนคลาย เห็นภาพของปัญหาของความทุกข์ชัดเจนขึ้น ช่วยปลดปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระ และมีความสุขขี้น การเขียนช่วยให้เราทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตที่ผ่านมา ทั้งดี และร้าย ทั้งงดงาม และน่ากลัว แต่เมื่อผ่านมาแล้ว เราก็ยังสามารถอมยิ้มให้ได้ทั้งกับความสุข และความทุกข์ . “เราต้องกลับมาดูแลเอาใจใส่ความต้องการที่แท้จริงของตัวเองให้มากกว่านี้ ลดความวิตกกังวล และพยายามก้าวผ่านความกลัวไปให้ได้ ชีวิตนี้เป็นของเรา เป็นหน้าที่เราที่จะทำให้มีความสุข” . จากคุณชนาพศ (โจ้) อาชีพ พนักงานบริษัท . . “รู้สึกดีที่ได้เริ่มลงมือเขียนบันทึก ได้ลงมือทำโดยก้าวผ่านความขี้เกียจ ก้าวผ่านความสมบูรณ์แบบที่เราคาดหวังกับตัวเอง ทำให้เรารักและรู้สึกดีกับตัวเองอย่างที่เป็นตัวเรามากขึ้น ที่ชอบที่สุดคือเวลาครูตรวจการบ้านแล้วครูให้คำแนะนำและให้กำลังใจส่งกลับมาให้ ได้อ่านทีไรก็ทำให้มีน้ำตาไหลซึ้งใจทุกข้อความ จากการอบรมทำให้ได้ระบายความรู้สึก ช่วยคลายความอึดอัด ทำให้เราได้กลับมาสำรวจความรู้สึกและความต้องการของตัวเองมากขึ้นเมื่อได้มองเห็นสิ่งดีๆทั้งของตนเอง ผู้คนและสิ่งต่างๆรอบข้างได้มากขึ้น ก็ทำให้เรารู้สึกรักและยอมรับตนเอง ผู้คน สิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆได้มากขึ้น… Continue reading ความประทับใจ “เขียนเยียวยา” ประจำปี ๒๕๖๑ (พฤษภาคม) (๕)