สุนทรีแห่งวิถีชีวิตอัสดง

  ร่วมรับฟังบทกวีธรรมะ กลอนเปล่า – ไฮกุ และเรื่องราวการเขียนบำบัด เพื่อการดำรงชีวิตอย่างสุนทรีในยามอัสดง และการเห็นความหมายของชีวิต ขอบคุณคุณจารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล และรายการวิทยุ “ขบวนการ สว สูงวัยไปต่อ” ช่อง Zaabnewsradio ที่ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์เป็นครั้งที่สอง ฟังเทปสัมภาษณ์ย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=MxwK6dCXgVU&t=214s เรียนคอร์สออนไลน์การเขียนบำบัดฟรี https://punnspace.com/learning/ เข้าร่วมโครงการคุณให้เขา เราให้คุณ ครั้งที่ 5 (ฟังเทปโปรแกรมจิตฟรี) https://www.dhammaliterary.org/hypnosis-charity2567/