ประกาศผลรางวัล ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 13

  ร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษา เป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ไทย 🎉 ในการประกวดงานเขียนรางวัล ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 13 ประเภทความเรียง/บทความ หัวข้อ “จักรวาลในตัวฉัน” รวมมูลค่ารางวัลและทุนการศึกษา เป็นจำนวน 31,000 บาท   ผลงานรางวัลดีเด่น 🏆 ทุนการศึกษา 3,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและหนังสือจากโครงการ 1. INSIDE MY UNIVERSE โดย ธิติวุฒิ ปะทะโก, โรงเรียนนางรอง 2. หน้าผาอาสัญ โดย ศุภราภรณ์ ประสิทธิ์ศร, โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 3. ทุ่งดอกไม้ โดย กมลทิพย์ ฉัตร์รัตติชัย, โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 4. The Wanderer โดย อรรถชัย ดีทองแก้ว, โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 5. ดวงดาวในจักรวาล โดย พิมพรรณ… Continue reading ประกาศผลรางวัล ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 13

ประกาศรายชื่อเยาวชนเข้ารอบสุดท้าย รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 13

  ประกาศรายชื่อเข้ารอบสุดท้าย : การประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “จักรวาลในตัวฉัน” ประเภทบทความ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ จำนวน 11 คน สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานบทความจากชีวิตและการสังเกตตัวตนของตัวเอง และได้เข้ารอบสุดท้ายในการประกวดครั้งนี้ โดยสำหรับน้องๆ ที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบ ทางเราขอให้การส่งเข้าร่วมการประกวดนี้เป็นบันไดอีกขั้นที่ให้น้องๆ ก้าวต่อไปบนเส้นทางของการฝึกฝนตนเอง อย่างเห็นคุณค่าในแสงสว่างของดวงดาวต่างๆ ณ จักรวาลในตนอยู่เสมอ ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะต้องเข้าร่วมเรียนรู้ทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom จำนวน 4 ครั้ง เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน การคิดวิเคราะห์ และการเข้าใจตัวเองในเดือนมีนาคมนี้ ก่อนที่ผลงานจะได้รับพิจารณาตัดสินรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 6 รางวัลในเดือนเมษายน 2567   ผลงาน “ดวงดาวในจักรวาล”  โดย นางสาวพิมพรรณ ชุ่มจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผลงาน “เศษเสี้ยวหนึ่งของจักรวาล” โดย นางสาวภัทรวดี ตระกูลไตรพฤกษ์  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนางรอง (ศสกร.นางรอง) ผลงาน “ฉันผู้(เคย)เป็นศูนย์กลางจักรวาล” โดย นางสาวธันยพร รุ่งเรือง… Continue reading ประกาศรายชื่อเยาวชนเข้ารอบสุดท้าย รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 13

เปิดรับสมัคร การประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 13

รางวัลทุนการศึกษา สำหรับเยาวชนอายุ 13 – 18 ปี ในการประกวดงานเขียนรางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “จักรวาลในตัวฉัน” เจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือก รับรางวัลทุนการศึกษา จำนวน 6 รางวัล ทุนละ 3,500 บาท เมื่อเข้าร่วมการอบรมการเขียนออนไลน์ทาง Zoom กับโครงการ   . กติกาการประกวด . ⭐️ ผลงานประเภท บทความ/ความเรียง ⭐️ เนื้อหาจะต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อการประกวด ต้องเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของตัวเองและสิ่งที่ตนเองเป็นได้ สามารถตอบคำถามหรืออธิบายที่มาของเนื้อหา ⭐️ ความยาวขั้นต่ำ 2 หน้ากระดาษเอสี่ ไม่เกิน 6 หน้ากระดาษเอสี่ โดยไม่รวมหน้าข้อมูลของผู้เขียน ⭐️ พิมพ์ด้วยขนาดอักษร 16 พอยต์ ไม่จำกัดฟอนต์ ⭐️ แนบข้อมูลของผู้เขียนผลงาน ได้แก่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล อายุ สถานศึกษา ที่อยู่… Continue reading เปิดรับสมัคร การประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 13

การมอบรางวัลธรรมวรรณศิลป์ที่ผ่านมา

เวลาผ่านไปเร็วไว เราได้จัดประกวดงานเขียนเยาวชนมา 12 รุ่นแล้ว นับตั้งแต่ปี 2548-2549 เพื่อเป็นการฉลองชาตกาล 100 ปีท่านพุทธทาส โดยมี อ.ประชา หุตานุวัตร และทีมงานซึ่งตอนนั้นโครงการอยู่ภายใต้มูลนิธิเด็ก เป็นผู้ริเริ่ม ก่อนโครงการจะเดินทางมาสู่ร่มเงา สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ มีครูโอเล่รับไม้ต่อและขยายกิจกรรมต่างๆ ให้กว้างขวางขึ้น ก้าวออกมาเป็น สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ในปัจจุบัน การประกวดของเราไม่ได้มีสาระสำคัญอยู่ที่การแข่งขันชิงรางวัล แต่เน้นที่การเปิดพื้นที่ให้โอกาสเยาวชนได้ทบทวนธรรมะซึ่งเชื่อมโยงกับชีวิตของตนเอง และเป็นการเฟ้นหาผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้เขาและเธอได้เข้ามาสู่เส้นทางของการเรียนรู้ ผ่านการจัดค่ายหรือกิจกรรมหลังจากมอบรางวัล และการเผยแพร่งานเขียนของพวกเขาสู่สังคม เป็นพื้นที่ให้เยาวชนได้ส่งเสียงความคิดให้ผู้ใหญ่ได้รับฟัง ทั้งในแง่มุมเรื่องการศึกษา วัดที่เขาปรารถนา ภาวะผู้นำ จนถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จำนวนน้องๆ ที่ได้รับรางวัลจากเราจนถึงต่อไป เป็นจำนวนเกิน 100 คนแล้ว รวมประมาณไม่น้อยกว่า 400,000 บาทสำหรับทุนการศึกษาที่มอบให้ เราดีใจที่ได้เห็นน้องๆ หลายคนที่ได้รางวัลจากโครงการ ได้ก้าวเดินต่อไปจนได้รับรางวัลจากที่ต่างๆ ทั้งรางวัลในระดับเยาวชนและรางวัลในระดับบุคคลทั่วไป เหมือนโครงการนี้ได้เป็นขั้นบันไดเริ่มต้นในการพัฒนาทักษะอ่านเขียนของน้อง เราได้แอบเห็นพวกเขาได้ก้าวเดินไปเป็นครูที่มีคุณภาพ เป็นนักเขียน กวี ทนายความ และอาชีพอื่นๆ ซึ่งเชื่อมั่นว่าเขาจะส่งต่อเมล็ดพันธุ์ที่ดีต่อไปในสังคม สิ่งเหล่านี้มีมูลค่ามากกว่าทุนการศึกษาที่เราให้มหาศาล เราทดลองรูปแบบของกิจกรรมประกวดอยู่เป็นระยะ มิว่าจะเป็นรูปแบบกติกา… Continue reading การมอบรางวัลธรรมวรรณศิลป์ที่ผ่านมา

ประกาศรับผลงาน การประกวดงานเขียนเยาวชน ครั้งที่ ๑๒ ในหัวข้อ “เมตตา”

ขอเชิญชวนเยาวชนที่มีอายุ ๑๕ ถึง ๒๐ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ในหัวข้อ “เมตตา” ประเภทเรื่องสั้น ชิงรางวัลทุนการศึกษา รวม ๑๖,๐๐๐ บาท เยาวชนเจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษา ใบประกาศ และหนังสือ โดยทางโครงการจะนำเสนอผลงานของเยาวชนผ่านทางสื่อออนไลน์เพื่อการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และนำเสนอมุมมองจากเยาวชนสู่สังคม     รายละเอียดการประกวด ๑ หัวข้อ “เมตตา” ๒ ผู้มีสิทธิส่งผลงาน เยาวชนสัญชาติไทย อายุ ๑๕ ถึง ๒๐ ปี ไม่จำกัดการศึกษาและศาสนา ๓ กติกาการส่งผลงาน ผลงานประเภท เรื่องสั้น ตั้งชื่อเรื่องที่ไม่ซ้ำกับหัวข้อการประกวด ความยาวขั้นต่ำ ๔ หน้ากระดาษเอสี่ ไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษเอสี่ 
โดยไม่รวมข้อมูลของผู้เขียน พิมพ์ด้วยขนาดอักษร ๑๖ พอยต์ ไม่จำกัดฟอนต์ แนบข้อมูลของผู้เขียนผลงาน… Continue reading ประกาศรับผลงาน การประกวดงานเขียนเยาวชน ครั้งที่ ๑๒ ในหัวข้อ “เมตตา”

ประกาศผลรางวัล ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 11 หัวข้อ “สติ”

  ประกาศผลรางวัล ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 11 ประเภทเรื่องสั้น หัวข้อ “สติ” ในระดับเยาวชนอายุ 15-20 ปี ประจำปี 2564 ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาและหนังสือของรางวัลจากโครงการทุกคนเป็นมูลค่ารวม 20,200 บาท ตามประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้   ???? รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 3,500 บาท พร้อมหนังสือ ได้แก่เรื่องสั้น “ระเบิดเวลา” โดย นาย กฤษกร สุขสมโฉม , มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   ???? รางวัลรองชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 2,500 บาท พร้อมหนังสือ 1. เรื่องสั้น “ครึ้ม” โดย นางสาว นิภาดา ญายะนันท์ , โรงเรียนสตรีศึกษา 2. เรื่องสั้น “พินิจพิเคราะห์” โดย นางสาว อลีนา… Continue reading ประกาศผลรางวัล ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 11 หัวข้อ “สติ”

เยาวชนและผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย | คุณค่าของชีวิต

  นอกเหนือจากผลงานทั้ง 8 ชิ้นที่ได้รับรางวัลแล้ว จากการคัดเลือกของคณะกรรมการ ยังมีอีก 9 ผลงานที่สามารถเข้ารอบสุดท้าย ในการประกวดงานเขียนรางวัลธรรมวรรณศิลป์ หัวข้อ “คุณค่าของชีวิต” ซึ่งทั้งหมดจะได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโครงการ ผลงานเหล่านี้ทางกรรมการเห็นว่าเป็นผลงานที่มีเนื้อหา แนวคิด และความสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ บางเรื่องหากได้รับการขัดเกลามากขึ้นอีกเล็กน้อย อาจสามารถได้รับรางวัล และเชื่อว่าผู้อ่านเรื่องสั้นทั้งเก้านี้จะได้รับประโยชน์เกี่ยวกับคุณค่าของชีวิตอย่างแน่นอน ดังรายชื่อต่อไปนี้   ????ผลงานเรื่อง Take me to cruch , นางสาว อลิวษา มอไธสง | โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ????ผลงานเรื่อง ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดวินาที , นางสาว ปพิชญา ชูศรี | โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ????ผลงานเรื่อง คาเฟ่กลางป่าของคุณพนาดร , นางสาว นภจิรา อยู่ศรีเจริญ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) ????ผลงานเรื่อง ครึ่งชีวิต , นาย วิล จิรธรรม์ บุญเกิด… Continue reading เยาวชนและผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย | คุณค่าของชีวิต

คุณค่าของชีวิต | รวมผลงานเรื่องสั้นจากเยาวชน

  “การประกวดของเราในแต่ละครั้งนั้น เป็นมากกว่าการเฟ้นหาเยาวชนที่มีวี่แววความสามารถด้านวรรณศิลป์ แต่ยังเป็นเหมือนการโยนคำถามไปให้กับเยาวชนหลากหลายในสังคมได้ถามตัวเอง แล้วเกิดกระบวนการแสวงหาคำตอบหรือแนวทางไปสู่คำตอบนั้น คำถามจากโครงการในการประกวดครั้งนี้ คือ คุณค่าของชีวิต ซึ่งจากผลงานมากกว่าสองร้อยชิ้นที่ส่งมาทางเรา เราได้เห็นกระบวนการตั้งคำถามและความมุ่งมั่นไปสู่คำตอบนั้นของพวกเขา เราจะรู้ได้อย่างไรว่า คุณค่าของชีวิตคืออะไร และจะรู้ได้อย่างไรว่า คำตอบที่ได้มานั้นถูกต้องแล้ว คำถามข้างต้นนี้สำคัญไม่แพ้ตัวคำตอบเลย หรืออาจจะสำคัญมากกว่าเสียด้วยซ้ำ ผลงานจากปลายปากกาและแป้นพิมพ์ของพวกเขาแสดงให้เราเห็นว่า เด็กๆ ก็ดี รุ่นพี่รุ่นน้อง ผู้ใหญ่ก็ด้วย ต่างตั้งคำถามอย่างเดียวกันนี้แล้วแสวงหาคำตอบหรือยึดไว้ซึ่งคำตอบที่ตนเองศรัทธาบนหนทางที่แตกต่างหลากหลาย ใครถูก ใครผิด บนเส้นทางที่ว่านั้น ในเมื่อเส้นทางที่ต่างคนเลือกล้วนมุ่งไปสู่จุดหมายอย่างเดียวกัน ผมเชื่อว่าท่านผู้อ่าน เมื่อได้พินิจเรื่องราวที่เด็กๆ เรียงร้อยเรื่องสั้นในเว็บไซต์นี้ จะเข้าใจว่า สิ่งสำคัญในชีวิตของเราไม่เพียงแค่คุณค่าของชีวิต แต่ยังเป็นกระบวนการไปสู่การค้นพบคำตอบนั้น ซึ่งบางครั้งมันอาจทำให้เราเปลี่ยนมุมมองที่เคยเชื่อเกี่ยวกับคุณค่าของตนเองไป คำตอบไม่จำเป็นต้องมีแค่ข้อเดียว ชีวิตมิใช่ข้อสอบปรนัย”   อนุรักษ์ ครูโอเล่ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ [ คำกล่าวนำจากโครงการ ]     อ่านงานเขียนของเยาวชนที่เข้ารอบการประกวด ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 10 หัวข้อ “คุณค่าของชีวิต” ฟรี ! https://punnspace.com/p/contest2563   [… Continue reading คุณค่าของชีวิต | รวมผลงานเรื่องสั้นจากเยาวชน

ประกาศผลรางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 10 หัวข้อ คุณค่าของชีวิต

  โครงการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 10 ได้จัดการประกวดงานเขียนประเภท เรื่องสั้น ความยาวสองถึงเจ็ดหน้ากระดาษเอสี่ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โยนิโสมนสิการ ความคิดสร้างสรรค์ และภาวะผู้นำผ่านการเขียนที่มีวรรณศิลป์ของเยาวชน ในปีนี้ได้มีเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 222 ชิ้นงาน และผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 17 เรื่อง เป็นการประกวดครั้งที่ถือว่ามีผลงานที่น่าสนใจ ทั้งในด้านเนื้อหา วรรณศิลป์ โครงเรื่อง และเรื่องราวชีวิตที่แอบซ่อนอยู่เบื้องหลังอย่างหลากหลาย ทำให้มีความคิดเห็นของกรรมการคัดเลือก-รอบตัดสินที่แตกต่างกัน ไม่เป็นเอกฉันท์ มีส่วนที่ดีและส่วนที่น่าเสียดายในแต่ละผลงานที่เข้ารอบ ท้ายที่สุดแล้วทางโครงการเห็นว่าผลงานที่ควรได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้ ได้แก่   รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 3,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ผลงานเรื่อง เปลี่ยน , นาย ธีรภัทร์ คำตุ้ย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ทุนการศึกษา 2,500… Continue reading ประกาศผลรางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 10 หัวข้อ คุณค่าของชีวิต

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล การประกวดงานเขียนเยาวชน ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๙

    โครงการประกวดงานเขียนเยาวชนครั้งที่ ๙ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ หัวข้อ “ในความมืดมีแสงสว่าง” ประเภทเรื่องสั้น ประจำปี ๒๕๖๒ ขอประกาศรายชื่อเยาวชนผู้ได้รับรางวัลต่างๆ จากการประกวดครั้งนี้ ซึ่งมีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น ๑๔๕ ชิ้น ดังนี้   รายชื่อรับรางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร นางสาว กฤษกร เลิศประเสริฐสุข , โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ผลงาน “movement”   รายชื่อรับรางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๓,๕๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร ๑ นางสาว มัชฌิมา เตชสิทธิ์สืบพงศ์ , โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผลงาน “มองเห็น” ๒ นาย สิรภพ อักษรชื่น , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงาน “เมอร์รีคริสต์มาส มิสเตอร์ลอว์เรนซ์”   รายชื่อรับรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร ๑ นางสาว… Continue reading ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล การประกวดงานเขียนเยาวชน ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๙