เก็บตก Body Listening Journal : เขียนคุยกาย ฟังเสียงในตน

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 บรรยายและชวนเขียนในหัวข้อ “Body Listening Journal : เขียนคุยกาย ฟังเสียงในตน” ในชุดการอบรมของมูลนิธิกัลยาณการุณย์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

ขอขอบคุณทีมงานของมูลนิธิที่ให้เกียรติเชิญมาครั้งที่สาม และจิตอาสาที่มาร่วมกันเป็นทีมงาน ได้แก่ คุณนุ , เจี๊ยบ , อั๊ท , รี , หมี , มิก , จิ๊บ และหนู ผู้เป็นศิษย์เก่าครูโอเล่ในหลักสูตรต่างๆ

เมื่อได้เรียบเรียงบันทึกเสียง วิดีโอ และเนื้อหาเพิ่มเติมแล้วจะเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาฟรี ผ่านเว็บไซต์ PunnSpace.com แหล่งเรียนรู้ฟรีเพื่อทุกคน

* * *

ตอนนี้ เรียนเนื้อหาที่บรรยายในสองรอบก่อนหน้าได้ฟรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้หลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต ตามลิงก์ด้านล่างนี้

“การเขียนบันทึกเพื่อรักตัวเอง”
https://punnspace.com/courses/enrolled/547507

“เขียนบำบัด ปรับความคิด สร้างสมดุลชีวิต”
https://punnspace.com/courses/enrolled/675848

* * *

???? ศึกษาเนื้อหาเต็มของหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต”
www.dhammaliterary.org/khianpianchiwit/

* ภาพจากบันทึกวิดีโอ และคุณอั๊ท วารีแห่งใจ ถ่ายไว้