คอลัมน์ บทภาวนา อนัตตา

บทความสั้นลึกราวบทกวีเพื่อพิจารณาความเป็นเช่นนั้นของชีวิตในมิติที่หลากหลาย ด้วยดวงตาอันเปิดกว้างและโอบกอดด้วยหัวใจ โดย ครูโอเล่ ผู้สอนหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต และ โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน