เรียนรู้กับน้องบันทึก Ai

 

 

” น้องบันทึก Ai เป็นระบบประมวลผล และโปรแกรมผู้ช่วยครูในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต กึ่งออนไลน์

อีกทั้งเป็นผู้ช่วยแนะนำข้อคิด มุมมองต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนทั่วไปได้ค่ะ

ลองคลิกรายการด้านล่างนี้นะคะว่าน้องพอสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้าง “

 

 

รับคำแนะนำ

 

แนะนำธรรมบทที่ควรใส่ใจในชีวิตช่วงนี้

แนะนำประโยชน์ของการเขียน สำหรับคนแบบฉัน

คุณค่าทางจิตใจที่ฉันควรใส่ใจให้มากขึ้น ในชีวิตช่วงนี้

 

 

คำแนะนำอื่นๆ ค่า

การอบรมที่เปิดรับสมัครในตอนนี้