ให้น้องบันทึก Ai ช่วยบอกคุณค่าทางจิตใจที่ควรใส่ใจให้มากขึ้นในช่วงนี้

เลือกคำตอบของแต่ละข้อที่ตรงหรือใกล้เคียงกับความรู้สึกช่วงนี้มากที่สุด (คำถามที่ไม่ได้ตอบจะถือว่าเลือกข้อสุดท้าย)

ช่วงนี้มีความสุขกับงานหรือสิ่งที่ต้องทำ เต็ม ๑๐๐ ให้คะแนนเท่าใดคะ

ครั้งล่าสุดที่รู้สึกถึงความรักและความอบอุ่น คือเมื่อใดคะ
ชีวิตช่วงนี้เหมือนกับอะไรมากกว่าคะ ระหว่าง


ในชีวิตช่วงนี้มีความรู้สึกข้อใดน้อยคะ ลองเลือกหนึ่งข้อค่ะ

ครั้งล่าสุดที่เอ่ยปากชื่นชมคนอื่นต่อหน้า คือเมื่อใดคะ
ในช่วงสัปดาห์มานี้ มีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องใดมากที่สุด


ชีวิตช่วงนี้อยากให้มีสีสันอะไรเพิ่มเติม คะ


ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างช่วงนี้เป็นอย่างไร


ช่วงนี้ทำงานและใช้ชีวิต คล้ายๆ รูปแบบใด หากให้เลือกหนึ่งอย่างค่ะ
ชีวิตช่วงนี้ในรอบหนึ่งเดือน เลือกพักผ่อนหรือดูแลตัวเอง ด้วยวิธีการอะไรมากที่สุดคะ

รู้สึกว่าช่วงนี้มีคำๆ ไหนในใจหรือในความคิดมากกว่ากัน คะ

ชีวิตช่วงนี้เหมือนอยู่ตรงไหนของภูเขา
เว็บไซต์สถาบันธรรมวรรณศิลป์