เด็กน้อยภายใน คอร์สกึ่งออนไลน์2557

“เด็กน้อยภายใน” Inner Child ‘s Journal Work
คอร์สกึ่งออนไลน์ 3/2557 ค้นพบพลังสร้างสรรค์และการเยียวยา

ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน โดยความร่วมมือกับชุมชนนิเวศเอเชีย สถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย
ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 

ปิดรับสมัครแล้วสำหรับรอบ มิถุนายน 2557

 

ดาวน์โหลด

http://www.ebooks.in.th/ebook/22367/เด็กน้อยภายใน_คอร์สกึ่งออนไลน์2557/