เด็กน้อยคนนั้นก็คือฉัน

“เด็กน้อยคนนั้นก็คือฉัน”

ส่วนหนึ่งของบันทึกคำบอกเฃ่าจากการเขียนบันทึกเพื่อค้นพบและดูแล “เด็กน้อยภายใน” ผ่านหลักสูตรการอบรมกึ่งออนไลน์เขียนเปลี่ยนชีวิต โดยศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต โครงการธรรมวรรณศิลป์ www.facebook.com/khianpianchiwit

 

ดาวน์โหลด

http://www.ebooks.in.th/ebook/25871/เด็กน้อยคนนั้นก็คือฉัน/