เขียน เท่ากับ ค้นพบตัวเอง

เขียน = ค้นพบตัวเอง
Active Journal For Self-Discovery.
คอร์สกึ่งออนไลน์สายพันธุ์ใหม่โดยองค์กรเก๋าที่จัดกิจกรรมการรู้จักตัวเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตมากว่า๙ ปี
*ไม่จำเป็นต้องเขียนดี ไม่ต้องเขียนเก่งเพราะเขียนเพื่อค้นพบตัวเองและดูแลชีวิต*

ปิดรับสมัครแล้ว สำหรับรอบ มกราคม 2557

 

ดาวน์โหลด

http://www.ebooks.in.th/ebook/18618/เขียน_เท่ากับ_ค้นพบตัวเอง/