เขียน.ปล่อย.วาง ณ DTGO CampUs

 

“การเขียนให้อะไรมากกว่าที่คิด” – จากผู้เข้าอบรม “เขียน.ปล่อย.วาง” เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2567 ณ DTGO CampUs โดยความร่วมมือกับโครงการ New Heart New World

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทีมงานบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ได้เข้าร่วมการเรียนรู้ในครั้งนี้ และคุณหมูกับทีมอาสา New Heart New World ที่มาร่วมเปิดพื้นที่การเขียนที่ชวนใจปล่อยและวางจากสิ่งต่างๆ ภายในกับทางเรา

สำหรับ “เขียน.ปล่อย.วาง” เป็นกิจกรรมสอนการเขียนบันทึกที่ผสมผสานระหว่างการเขียนบำบัดและการภาวนา ในชุดหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” และ “เขียนภาวนา” เป็นเครื่องมือที่ให้ผู้เข้าร่วมได้ปลดปล่อยใจตนเอง ปล่อยวางความคิดฟังเสียงภายใน ผ่อนคลายความเครียด ฝึกทำสมาธิเพื่อการละวาง และฝึกสังเกตการปล่อยวางที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและเป็นธรรมดาในระหว่างการอบรม โดยได้รับเชิญให้จัดที่ มิวเซียมสยาม 2 รอบเมื่อปี 2566 ที่ผ่านมา

ติดตามกิจกรรมอบรมกับทางเราได้ที่
https://www.dhammaliterary.org/open-course/