เขียนโปรแกรมชีวิตใหม่

จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อการเขียนคือการโปรแกรมชีวิตของคุณใหม่

เพราะทุกครั้งที่เขียน = คุณกำลังเปลี่ยนแล้ว!

สัมผัสประสบการณ์นี้ด้วยตัวเอง  โดยการเขียนบันทึกแบบ Active Journal ของศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต

ดาวน์โหลด

http://www.ebooks.in.th/ebook/18314/เขียนโปรแกรมชีวิตใหม่/