ความประทับใจจากการอบรม “เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 51

 

ความประทับใจจากการอบรม
“เขียนเปลี่ยนชีวิต” รุ่นที่ 51

(ออนไลน์ 5 สัปดาห์ เมื่อวันที่ 16 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2565)

 

ประทับใจคุณครู ส่งคำแนะนำกลับมาเร็ว ตั้งใจอ่านและให้คำแนะนำ บอกวิธีการ ในการแก้ไข ใส่ใจ นักเรียน รู้สึกถึงความต้องการสอน ต้องการบอกให้นักเรียนดีขึ้น บางครั้งนักเรียนอ่านและไม่ได้แก้ตรงประเด็น ครูก็จะมาเน้นย้ำอีกทีว่าเราไม่ได้แก้จุดไหน ต้องแก้เพิ่มเติมอย่างไร

ได้เขียน สิ่งที่อยู่ในความคิดออกมา ได้ทบทวนตัวเอง โดยมีคุณครูแนะนำ ว่าต้องแก้ไข ต้องเพิ่มเติมตรงไหน ได้เข้าใจตนเองว่าทำไมเราจึงเป็นแบบนี้ เพราะความคิดในอดีต เพราะปมในอดีต ความคิดในอดีต ที่ขัดขวางไม่ให้เราทำในสิ่งที่เราต้องการในวันนี้

ปัจจุบัน มาจากความคิด ประสบการณ์ในอดีต แต่ถ้าเราตระหนักรู้เราสามารถ เข้าใจและเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ วันนี้เราเติบโตขึ้นกว่าในอดีตแล้ว ต้องก้าวข้ามความกลัว ความผิดหวัง ความเศร้าในอดีต ค่อยๆก้าวข้ามออกมา

/ พรจันทร์ เล็ก

 

ความประทับใจครั้งนี้คือความไม่มีวินัยของเราในการอบรมจนครูต้องเตือน ขอบคุณครูค่ะ การเตือนของครูทำให้ดึงตัวเองกลับมาได้พอสมควรเลย หลังจากที่ปล่อยความคิดความรู้สึกไปกับเหตุการณืรอบตัวจนเหนื่อยล้าและนำมาเป็นข้ออ้างของการไม่มีวินัย หลังอบรมประทับใจค่ะ ทุกครั้งที่เรียนได้เรียนรู้ที่่จะยอมรับและหันหน้าเข้าหาสิ่งที่เราชอบปกป้องไว้ตามกลไกการปกป้องตนเอง รู้สึกว่าเราใช้การปกป้องน้อยลงเพราะรู้ว่าวิถีทางของการยอมรับและเห็นคุณค่าของด้านลบเท่าๆกับด้านบวกจะทำให้เรามีสมดุลในชีวิตมากขึ้น

ได้ฝึกฝนให้เป็นนักเรียนรู้และน้อมที่จะเป็นผู้เรียนรู้อยู่เสมอ เมื่อศิษย์พร้อม ครูจะปรากฏขึ้นตรงหน้าเสมอ สิ่งที่เรียนรู้คือการลดทิฐิมานะของตนเอง เพื่อพร้อมรับคำชมและคำตำหนิ พร้อมลงมือทำอย่างมีวินัย คือสิ่งที่เรียนรู้กับครูมาตลอดสองสามปี

ข้อคิดสำคัญที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตนเองผ่านการเขียนตามโจทยที่เราเลือก สังเกตความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้น และจับได้ว่าเรามีความสัมพันธ์กับตนเองดีหรือแย่ยังไง ครั้งนี้พบว่าความสัมพันธ์กับตนเองในเวลาปัจจุบันค่อนข้างดี เข้าใจและยอมรับเรื่องราวที่ผ่านมาและรับมือกับเหตุการณืปัจจุบันได้ดี แต่ยังมีสิ่งค้างคาใจกับตัวเองตอนเด็ก การกลับไปดูแลเขาก็ทำให้รู้สึกดีขึ้น

/ สิริลักษณ์ ปู

 

เอาใจจดจ่อกับสิ่งที่ทำมากขึ้น ดูแลใส่ใจตัวเองและคนรอบข้าง กล้าในการเผชิญหน้ากับความกลัวและความล้มเหลว คลี่คลายสิ่งที่ติดขัดและเป็นอุปสรรค เช่น การนำเสนองาน ซึ่งหากพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปสู่ทักษะที่ดี เทคนิคการเขียน cluster ในรูปแบบต่างๆ ช่วยระดมความคิดได้ดี

บทเรียนสำคัญคือ ความพอเพียง การใช้ชีวิตที่พอดีไม่มากหรือน้อยเกินไป , ความคิดเชื่อมโยง ช่วยในการอ่านและเขียนเรียบเรียง การระดมความคิด การค้นพบเจอสิ่งที่อยู่ข้างในจิตใจ , การทำงานที่ท้าทาย เป็นบทเรียนที่มีคุณค่าและได้องค์ความรู้ใหม่ ต้องอาศัยการประสานงาน การคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และลงมือทำอย่างต่อเนื่อง และ การรู้จักปฏิเสธอย่างมีพลัง ที่เป็นเหมือนศิลปะและทักษะในการจัดการตัวเอง

/ มธุรพร บุ๋ม

 

ได้กลับมาทำเด็กน้อยภายในจนจบ หมดสิ่งที่ค้างคา ชอบการออกแบบขบวนการ การเรียนรู้ มันบังคับไป ในตัวให้เราใช้เวลากับตัวเอง อย่างไม่สามารถเร่งรีบได้ ได้ค่อยๆ ทยอย ย้อนวัยเด็ก ความเชื่อมกัน ของครอบครัว ความต้องการของตัวเอง ที่เราฝังกลบ หรือหลอกตัวเองว่าเราไม่ต้องการ แต่เราโครตโหยหา เห็นการมองต่างมุม ได้สิ่งที่เราจะเอาไปเยียวยาตัวเอง การอนุญาตให้เราวางภาระที่เราแบกมา หลังอบรบมีความเบาใจ สบายและชัดเจนในชีวิต ว่าจะทำอะไร และจะให้ปล่อยให้ พลังบางอย่างช่วยเราทำ

การได้เขียน ตอนเช้าเป็นอะไรที่วิเศษ และพิเศษมาก ชอบเวลาตรงนี้ ที่เรามีสมาธิ จดจ่อ ทำงานเขียน งานใช้สมอง ได้ไหลลื่น การเขียน ช่วยให้เห็นความคิด ความต้องการ ที่แท้จริงของตัวเอง ชัดขึ้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยตัวเองได้ ช่วยขจัดความฟุ้งซ่านออกไป ชอบที่จะได้เขียน ได้คุยกับตัวเอง

ถึงเวลาที่เราจะก้าวเดินอย่างอิสระ ทำตามใจปรารถนา วางสิ่งที่แบกมา วางความรับผิดรับชอบ ตามขนบของสังคม ขอโทษตัวเอง รักตัวเองให้มาก รักษาใจให้มั่นคง เชื่อในพลังของสรรพสิ่ง เรามีศักยภาพพาตัวเองให้มีชีวิตที่เหลือให้งดงาม จากไปน่าชื่นชม

/ จิตชนก ขลุ่ย

 

รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ตั้งใจเขียนทุกบันทึก เห็นการเติบโตจากการอบรมคร้งก่อนที่ค่อนข้างเขียนได้ลื่นไหล สงสัยในตัวเองน้อยลง เน้นการลงมือทำมากกว่าคิดสงสัยว่าทำไปทำไม รู้สึกขอบคุณความใส่ใจทุกรายละเอียด, การสะท้อนกลับ, ความเห็นอกเห็นใจ, ความรวดเร็วในการตอบกลับ เเละทุกบทเรียนที่ได้จากคุณครูตลอดการอบรมครั้งนี้ , ประทับใจที่คุณครูอ่านทุกบันทึกอย่างทุ่มเท เเละตั้งใจเพื่อชวนสังเกต แบ่งปันมุมมองใหม่ๆ ตลอดจนเเนะนำเพื่อนำไปสู่การต่อยอดสิ่งที่ได้เรียนรู้

ได้ฝึกการลงมือทำที่ไม่เน้นความสมบูรณ์แบบ จากเดิมที่เข้าใจว่าการจะตั้งใจทำอะไรให้ดี คือการทำให้สุดเเบบทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบจึงจะดีพอ มาถึงตอนนี้ได้เข้าใจเเล้วว่าการตั้งใจทำตามกำลังเเละความสามารถที่มีถือว่าดีพอเเล้ว ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์เเบบ ได้ฝึกการยอมรับความผิดพลาดอย่างไม่ตัดสินตัวเองในเเง่ลบ ในที่นี้หมายถึงการรับมือกับความคาดหวังด้วยว่าเเต่ละครั้งที่ส่งการบ้านจะได้กุญแจ 3 ดอก จริงเเล้วการใส่ใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้สำคัญกว่าการทำได้สำเร็จ สังเกตว่าตัวเองตัวเองเริ่มมองความผิดหวัง ความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องใหญ๋ที่กระทบจิตใจดั่งเดิม เวลาล้มก็ลุกได้เร็วขึ้น อาลัยอาวรณ์ ตัดพ้อน้อยลงไป

ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายชวนให้หมดหวัง รู้สึกหมดหนทางขนาดไหน เรายังมีขุมทรัพย์ภายใน มีคนรอบตัวที่ห่วงใยเสมอ จากบางบันทึกเเม้หัวเรื่องดูเหมือนชวนให้เล่าเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เเต่พอได้กลับมาทบทวน เราได้เห็นเเสงสว่างในความมืดนั้นเสมอ สิ่งที่จะคอยย้ำเตือนตัวเองหลังการอบรมนี้คือการกลับมาเชื่อมโยงกับทรัพยากรที่เรามี

/ นาฏวดี ออม

 

[ติดตามการอบรมของเรา]

https://www.dhammaliterary.org/open-course/