บทเรียน เขียนค้นตน ๒๕๖๐ (workshop รอบสอง)

 

บทเรียนเขียนค้นตน(ในห้องรอบสอง)_123894

 

 

บันทึกบทเรียนจากการเข้าอบรมหัวข้อ “เขียนค้นตน”

ในหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๑๗ ประเภท workshop

 

ตามไฟล์ภาพ ดังนี้ และอ่านเพิ่มเติมได้ที่อัลบั้มรูป

 

 

 

บทเรียนเขียนค้นตน(ในห้องรอบสอง)_518227 S__20283396 บทเรียนเขียนค้นตน(ในห้องรอบสอง)_94393 บทเรียนเขียนค้นตน(ในห้องรอบสอง)_19844