“มีความอยากเกิดขึ้นมากมายในใจฉัน” | เขียนภาวนา บันทึกผู้เรียน

 

อ่านบันทึกผู้เรียน การอบรม เขียนภาวนา หลักสูตรเขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๑๙ จากคุณวันเพ็ญ อ่านและสอนโดย ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ www.dhammaliterary.org
: : :
ดนตรีประกอบ “Melody Of The Night” โดย Jin Shin