ขอบคุณทุกสิ่งที่ทำให้เรามาพบกัน…ภาวนา | เขียนภาวนา บันทึกผู้เรียน

 

อ่านบันทึกผู้เรียน หัวข้อ “ภาวนา” จากคุณอัปสร (ขวัญ) ในการอบรม “เขียนภาวนา” หลักสูตรเขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๑๘ โดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ www.dhammaliterary.org
: : :
ดนตรีประกอบ “Melody Of The Night” โดย Jin Shin