ปัญหาอยู่ที่เราแก้มัดตัวเองไม่ได้ | เขียนภาวนา บันทึกผู้เรียน

 

 

: : :
บันทึกผู้เรียน “เขียนภาวนา” หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๑๙ หัวข้อ “ทำอย่างไม่ทำ” จากคุณมีมี่ย์ อ่านโดย ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์
www.dhammaliterary.org