อนุสารธรรมวรรณศิลป์ ฉบับที่ ๗

 

ก้าวแรกก่อให้เกิดก้าวล่วงมา จากหนึ่งปฐมเทศนา
ส่งอิทัปปัจจยตาธรรมจักรเคลื่อนพุทธวจนะ
จากแดนหนึ่งสู่อีกแดน จากหนึ่งสู่ไพศาล
ขจรขจายพุทธธรรมหล่อเลี้ยง
อาสาฬหบูชา ยังเตือนเราถึงการเริ่มต้น มาจนถึงครานี้

 

อนุสารธรรมวรรณศิลป์ ฉบับที่ ๗

ณ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ (อาสาฬหบูชา) อนุสารรายครึ่งเดือน คืนเดือนเพ็ญและคืนเดือนมืด

ดาวโหลดอนุสารได้ที่ อนุสารธรรมวรรณศิลป์๐๗

https://www.dhammaliterary.org/wp-content/uploads/2015/07/อนุสารธรรมวรรณศิลป์๐๗.pdf

 

ลำดับบทความในอนุสารธรรมวรรณศิลป์ ฉบับ ๐๗

๑. งานเขียนรางวัลธรรมวรรณศิลป์ เรื่อง บันทึกอออิน
๒. คอลัมน์ ลมหายใจจับปากกา ตอน ใจแรกจับปากกา
๓. คอลัมน์ ธรรมกวี

 

อนุสารธรรมวรรณศิลป์๐๗