อนุสารธรรมวรรณศิลป์ ฉบับ ๐๔

อนุสารธรรมวรรณศิลป์ ๐๔
ณ มิถุนายน ๒๕๕๘ แรม ๑๔ ค่ำเดือน ๗

 

อนุสารรายครึ่งเดือน คืนเดือนเพ็ญและคืนเดือนมืด
อ่านเพื่อประจักษ์ชีวิต ลิขิตเพื่อใคร่ครวญตน

 

อนุสารธรรมวรรณศิลป์๐๔

 

ลำดับบทความในอนุสาร ๐๔

 

๑. งานเขียนรางวัลธรรมวรรณศิลป์ เรื่อง เดือนและดาว
๒. คอลัมน์ ลมหายใจจับปากกา ตอน เป็นเพื่อน
๓. คอลัมน์ ธรรมะคือคุณากร ตอน สิ่งที่ควรแก่มนุษย์
๔. คอลัมน์ ธรรมกวี

 

ดาวโหลดอนุสารได้ที่

 

อนุสารธรรมวรรณศิลป์๐๔

https://www.dhammaliterary.org/wp-content/uploads/2015/06/อนุสารธรรมวรรณศิลป์๐๔.pdf