อนุสารธรรมวรรณศิลป์ ฉบับ ๐๓ (วิสาขบูชา)

อนุสารธรรมวรรณศิลป์ ๐๓
ณ มิถุนายน ๒๕๕๘ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๗ 
อนุสารรายครึ่งเดือน คืนเดือนเพ็ญและคืนเดือนมืด

อ่านเพื่อประจักษ์ชีวิต ลิขิตเพื่อใคร่ครวญตน

 

อนุสารธรรมวรรณศิลป์๐๓

 

ลำดับบทความในอนุสาร ๐๓
๑. งานเขียนรางวัลธรรมวรรณศิลป์ เรื่อง โชคดีที่มีเธอ “คุณความทุกข์”
๒. คอลัมน์ ลมหายใจจับปากกา ตอน สร้างพื้นที่ให้ชีวิต
๓. คอลัมน์ ธรรมะคือคุณากร ตอน สามัญญลักษณะ
๔. คอลัมน์ จดหมายถึงพี่ใหญ่
๕. คอลัมน์ ธรรมกวี

 

{ ธรรมวรรณศิลป์ มี ๒ นัยยะสำคัญ
หนึ่ง วรรณศิลป์ที่ส่งมอบความดี ความงาม และความจริงแก่ผู้อ่านและสังคม
สอง วรรณศิลป์ที่ขัดเกลาจิตใจและชีวิตผู้ประพันธ์นั้นเอง }

อนุสารธรรมวรรณศิลป์ จึงประกอบด้วย ข้อชวนคิด และ ข้อชวนเขียน

 

ดาวโหลด

อนุสารธรรมวรรณศิลป์๐๓

https://www.dhammaliterary.org/wp-content/uploads/2015/06/อนุสารธรรมวรรณศิลป์๐๓.pdf
เผยแพร่โดย
ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์

www.facebook.com/khianpianchiwit
www.youngawakening.org/write4life

 

อ่านฉบับก่อนหน้าได้ที่

หน้าหลัก ใหม่