อนุสารธรรมวรรณศิลป์ ฉบับ ๐๑

อนุสารธรรมวรรณศิลป์ ๐๑
ณ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖

อนุสารรายครึ่งเดือน คืนเดือนเพ็ญและคืนเดือนมืด
อ่าน*เขียน*คิด เพื่อชีวิตผลิงาม

 

ลำดับบทความในอนุสาร ๐๑

๑. คอลัมน์ ลมหายใจจับปากกา ตอน “ ฉวยวันเวลาเอาไว้ ”

๒. คอลัมน์ จดหมายถึงพี่ใหญ่ ตอนที่ ๑

๓. คอลัมน์ ธรรมะคือคุณากร ตอน อินทรียสังวร

๔. คอลัมน์ ธรรมกวี

 

{ ธรรมวรรณศิลป์ มี ๒ นัยยะสำคัญ
{หนึ่ง วรรณศิลป์ที่ส่งมอบความดี ความงาม และความจริงแก่ผู้อ่านและสังคม
สอง วรรณศิลป์ที่ขัดเกลาจิตใจและชีวิตผู้ประพันธ์นั้นเอง }
อนุสารธรรมวรรณศิลป์ จึงประกอบด้วย ข้อชวนคิด และ ข้อชวนเขียน
เผยแพร่โดย
ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์

www.facebook.com/khianpianchiwit
www.youngawakening.org/write4life

 

เปิดอ่านได้ที่

อนุสาร๐๑_ต้นฉบับ   https://www.dhammaliterary.org/wp-content/uploads/2015/05/อนุสาร๐๑_ต้นฉบับ.pdf

 

อนุสาร๐๑_ต้นฉบับp