สอนเด็ก เด็กต้องมีความสุข (สอนเด็กเขียน)

 

วิดีโอสัมภาษณ์ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต และ #เขียนภาวนา ในรายการวิทยุ “ขบวนการ สว. สูงวัยต้องไปต่อ” วันที่ 14 มกราคม 2566

ตารางกิจกรรมโครงการ
www.dhammaliterary.org/open-course/