หนังสือ จดหมายสู่อนาคต ส.ค.ส. จากตัวเรา

คำแนะนำน้อยๆ การเขียนบันทึก “อนุทินเพื่ออนุสติ” 

ก่อนเริ่มปีใหม่ของชีวิต

ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต โครงการธรรมวรรณศิลป์

เมื่อปลายปี 2557

 

บันทึก ส.ค.ส. นี้

จะ “ส่งถ้อยคำอันสร้างสรรค์ หรือ สำคัญยิ่ง”

แก่ตัวเราในอนาคต

 

คลิกเพื่ออ่านหรือดาวน์โหลด

จดหมายถึงอนาคต2557

 

coverl page2l