ส่วนลดค่าลงทะเบียนการอบรม เดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคมนี้

 

 

การอบรมหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” , “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” , “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” และ “โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน” เดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคมนี้
.
มีส่วนลดช่วงวิกฤติโควิด ๕๐๐ บาท เมื่อเขียนสิ่งได้เรียนรู้จากคอร์สออนไลน์ฟรีในเว็บไซต์ punnspace.com อย่างน้อยครึ่งหน้าเอสี่ ส่งมาทางอีเมล dhammaliterary@gmail.com พร้อมระบุหลักสูตรที่ต้องการสมัครและชำระค่าลงทะเบียนภายในเดือน กรกฎาคม นี้
.
ค่าลงทะเบียนแต่ละคอร์สเมื่อหักค่าใช้จ่ายและค่าวิทยากรแล้วก็จะย้อนกลับมาสนับสนุนโครงการ ปัญญ์ สเปซ ให้มีคอร์สออนไลน์ฟรีต่อไป อ่านรายละเอียดในเว็บไซต์ของแต่ละหลักสูตรด้านล่าง

 

????‍♂️ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ ๑๓
การสะกดจิตบำบัด การฝึกสมาธิและพลังแห่งใจ
ห้องเรียน พลังแห่งจิต (รุ่นที่ ๑๓) ขั้นต้นและขั้นกลาง : วันที่ ๘ – ๙ และ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ (รวม ๔ วัน)
.
[ อ่านรายละเอียด : http://bit.ly/2jr3Y53 ]
.
.
???? “โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน” รุ่นที่ ๖
ขัดเกลาและเยียวยาสิ่งลบร้ายภายในเรา
รุ่นที่หก วันที่ ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ (รวม ๓ วัน)
.
[ อ่านรายละเอียด : http://bit.ly/2jqr8Z1 ]
.
.
???? “หลักสูตร รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” รุ่นที่ ๙
รู้จักไพ่ รู้จักเรา เรียนรู้เป็นผู้ให้คำปรึกษาตนเองและผู้อื่น
รุ่นที่เก้า วันที่ ๒๖ – ๒๗ กันยายน และ ๓ – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ รวม ๔ วัน
.
[ อ่านรายละเอียด : http://bit.ly/2HIgaN8 ]
.
.
???? “การอบรม “เขียนเยียวยา” : บันทึกดูแลใจ
Writing Therapy Course หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๔๓
เริ่มการอบรมวันที่ ๑๒ กันยายน – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ( ๔ สัปดาห์ )
.
[ อ่านรายละเอียด : http://bit.ly/2lJJhlR]