สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากการอบรม “เขียนค้นตน” ประจำปี 2563

 

 

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากการอบรม “เขียนค้นตน” ประจำปี 2563

ในรูปแบบกึ่งออนไลน์ ????????✍️

 

“ได้เรียนรู้และรู้จักตนเองในหลากหลายแง่มุม ได้กลับไปคุยกับตัวเองอย่างจริงจัง รับรู้ถึงความรู้สึกส่วนลึกของตนเอง และมองเห็นถึงที่มาที่ไปของความรู้สึกและการกระทำของตนเองในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

“ได้กลับไปเข้าใจความรู้สึกของตนเองในอดีตว่าเราเป็นคนเช่นไร และเรียนรู้ความรู้สึกส่วนลึก ทบทวนความรู้ความสามารถของตนเองว่าเราเคยทำอะไรสำเร็จมาบ้างเพราะเมื่อเราพบเจออุปสรรคเรากลับมองเห็นแต่ปัญหาตรงหน้าและหลงลืมความสามารถของเราไป”

อาวีนาฎ (วี) อาชีพ พนักงานบริษัท

 

“ประทับใจในคำแนะนำและความคิดเห็นของครู รู้สึกว่าตัวเรามีอีกหลายๆมิติที่เราไม่ได้สังเกตหรือละเลย หรือจงใจละเลย รู้สึกถึงกลไกการป้องกันตัวเองที่เราได้สร้างขึ้นอย่างเป็นอัตโนมัติ ประหลาดใจกับบางกิจกรรมที่เราได้ไหลลื่นไปตามกระบวนการได้อย่างอัศจรรย์ กับการไม่ใช้ “หัวคิด” และการวางแผนล่วงหน้า

“ได้เห็นตัวเองในตัวเราเองในบางมิติที่เราหลงลืมไปแล้วอีกครั้ง.. ทั้งเด็กน้อยและผู้หลีกหนีที่เราละเลยไปนาน ในขณะที่ได้รู้ว่าจิตเราเองต่างหากที่สร้างความกดดัน ความกลัว กังวลและความเครียด และเราก็ใช้จิตนี้ในการดำเนินชีวิต..ไม่เคยปล่อยให้ “ว่าง” จากความคิด และเป็นอิสระจากเรื่องต่างๆ.. จากการเขียนและการสะท้อนของครู ทำให้ฉันรู้สึกรักและขอบคุณตัวเองได้มากกว่าที่เคย (ไม่ใช่แค่ระดับหัวคิด แต่เป็นความรู้สึกเบื้องลึกที่รู้สึกเมตตาตัวเองที่ฉันไม่เคยรับรู้ ไม่เคยใส่ใจจริงๆ)”

ฉัตรสุดา (เพชร) อาชีพ ตัวแทนประกัน

 

“ประทับใจในเนื้อหาและสื่อการอบรมที่เข้าใจง่ายและมีประโยชน์ เนื้อหาในการอบรมทั้งกว้าง และลึกกว่าที่คิดไว้ แบบฝึกหัดการบันทึกต่างๆ แม้อบรมจบแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิต และในการทำงานจริงได้ทันที

“ประทับใจมากที่สุดในการดูแล เอาใจใส่ของครู เพราะทุกบันทึกที่ส่งไป ครูจะตอบมาอย่างละเอียด ไม่เพียงการวิเคราะห์รูปแบบการบันทึกของเราเท่านั้น หากแต่ครูยังช่วยวิเคราะห์ตัวตนของเรา จุดอ่อน จุดแข็ง และความถนัด ซึ่งแสดงออกผ่านการบันทึกของเรา

“ได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ในแง่ของการมองให้ลึกลงไปในตัวเอง สิ่งที่เป็นข้อดี จุดแข็ง และคุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเอง ซึ่งโดยปกติแล้วเราอาจไม่ได้คิดถึงสิ่งเหล่านี้มากนัก อย่างไรก็ตาม การลงมือเขียนบันทึกเหมือนเป็นการที่เราดำดิ่งลงในภายในตัวเราเองแบบองค์รวม ซึ่งผสมผสานระหว่างจิตสำนึก และจิตใต้สำนึก (รู้สึกได้ชัดเจนในการบันทึกหัวข้อ “เพื่อนบันทึก”) สิ่งที่เกิดขึ้น ทำให้เห็น และเชื่ออย่างเต็มที่ว่า การเขียนเพื่อบำบัดนั้นเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาจิตใจตัวเอง หากเราทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่นเดียวกับการสวดมนต์หรือปฏิบัติธรรม

“มั่นใจอย่างมากว่าจะได้นำการเขียนบำบัดไปใช้ในชีวิตจริง เพื่อเยียวยาตัวเองในเวลาที่ชีวิตมีความเครียด ความกดดัน หรือความทุกข์หนักๆใดๆก็ตาม”

อยุทธ์ (บิ๊บ) อาชีพ พนักงานบริษัท

 

 

???? ศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนเรียน “เขียนค้นตน” ได้ที่
https://punnspace.com/p/selfdiscoveryjournal