สิ่งที่ได้รับจากหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 19 (2)

 

“สามารถเข้าถึงความทรงจำของตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น เช่น รับรู้เข้าอกเข้าใจ ความเจ็บปวด ความเสียใจ ความสุขดีใจ ของตนเองและผู้อื่น ในช่วงเวลาที่จิตใต้สำนึกปรากฏภาพในอดีตขึ้นมาให้เห็น ได้ย้อนกลับไปในอดีตชาติที่เป็นปมมาถึงชาติปัจจุบัน ได้เรียนรู้จากบทเรียนนี้ว่าให้ดำรงชีวิตอย่าง “มีความรัก มีความเมตตา ต่อทุกสรรพสิ่ง” ได้ศึกษาเรียนรู้องค์ประกอบการสะกดจิตที่ละเอียดมากๆ ทำให้เห็นเป้าหมายสิ่งที่อยากลงมือทำชัดเจนมากขึ้น แน่วแน่มากขึ้นค่ะ

สิ่งที่เรียนจะนำไปใช้ต่ออย่างไร? กำหนดเป้าหมายและฝึกเขียนคำโปรแกรมจิตตนเองให้สำเร็จค่ะ เสียงใดใด ที่ผ่านเข้าหู เป็นดั่งสายลมบางๆ ที่พัดผ่านไป ใช้เมื่อสภาพแวดล้อมมีเสียงดังหรือต้องการสมาธิค่ะ ได้เรียนแล้ว รู้สึกมีไฟ มีพลังในการมุ่งมั่น ลงมือทำ ฝึกฝนความรู้ที่ได้จากหลักสูตรนี้พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า เติบโตต่อไป ได้เป็นแสงสว่างให้ตนเอง และผู้อื่นต่อไปค่ะ จากที่ได้เรียนขั้นต้น-ขั้นกลางอยากเริ่มต้นสะกดจิตตนเองจากความรู้ที่ได้เรียนมา และฝึกฝนสะกดกับคนใกล้ตัวคนในครอบครัว เพื่อให้พวกเค้าสามารถบรรลุเป้าหมาย ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เคยเป็นปม หรือเคยติดขัดค่ะ ขอบคุณครูโอเล่ และผู้ร่วมเรียนหลักสูตรนี้ทุกๆ คนเลยค่ะ ดีใจที่ได้มาพบกันค่ะ”

คุณวาว

 

“เหมือนเราได้พัฒนาตนเอง จาก learning by doing เลยค่ะ หลักสูตรเข้มข้นมากค่ะ ได้ฝึกตัวเอง ในการ กล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้น เหมือนรู้สึกว่า เพื่อนๆ ทุกคน ที่อยู่ในคลาส และอาจารย์ พร้อมที่รับฟัง ในสิ่งที่เราพูด และจะมีข้อเสนอแนะ ที่ดีๆกลับมาให้เรา ไม่ต้องกังวล ว่าจะผิดหรือ ถูก เหมือนเป็นคลาสที่พร้อมให้เรา เรียน รู้ เหมือนเรามาอยู่ในส่วนของ positive energy ของ class เลยค่ะ ประทับใจในทุกครั้งที่อาจารย์ random จับคู่ให้ค่ะ เหมือนแต่ละคนที่ได้เจอมีความ matching อะไรบางอย่างกัน และเราสามารถเอาสิ่งที่คู่แนะนำมาปรับใช้ได้ต่อไปอีกด้วย

“ได้องค์ความรู้ที่เรากำลังตามหาค่ะ ว่าศาสตร์สะกดจิต จะเชื่อมโยงกับทางศาสนาไหม ถ้าฝึกไปด้วยกันจะมีแนวทางอย่างไรค่ะ หากนำมาฝึกต่อ เราจะมีแนวทางฝึกอย่างไรบ้าง
ได้ความรู้ใหม่ๆ ที่เอามาปรับใช้ เช่น แนวทางการทำ hypno การเขียน script การเขียนโปรแกรมจิต ตอนเข้ามาเป้าหมายคืออยากเอาไปใช้ ในการดูแลจิตใจตนเอง ค่ะ แต่หลังเรียนคิดว่า เราสามารถเอาความรู้นี้ไปแนะนำเพื่อน ญาติ บางคนที่เราอยากให้ชีวิต ของเค้าดีขึ้นได้อีกด้วย”

คุณอุ๊

 

“บทเรียน / สิ่งที่จะนำไปใช้ต่อ

การมี awareness ระวังการสั่งจิตเชิงลบ การมั่นฝึกฝนพัฒนาตัวเอง ฝืน ขัดใจตัวเอง ไม่เอาแต่ใจ มีสติ อยู่กับปัจจุบัน

ตระหนักถึงสิ่งมีค่า ที่ควรทำ ลดการใช้เวลากับสิ่งไร้สาระ ฝึกฝนให้มากขึ้น

มั่นโปรแกรมจิต ระหว่างทำกิจวัตรประจำวัน ใช้คำที่สอดคล้องกับการกระทำนั้นๆ

มั่นคงในเป้าหมายของชีวิต

ปรับสิ่งไม่ดี หรือสิ่งที่รบกวนให้กลับมาให้พลัง หรือ มีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ

มองเหตุการณ์ต่างๆในหลายๆแง่มุม

รับฟังร่างกายที่สื่อสารกับเรา

เข้าใจปมในอดีตที่เกิดขึ้น ยอมรับความจริง เรียนรู้และพัฒนาต่อไป

ฝึกการเป็นผู้ดูสิ่งที่เกิดขึ้น

รับผิดขอบจิตและสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตตนเอง”

คุณโฉม

 

“สิ่งแรกที่ได้คือความมั่นใจ การกล้าพูด แบบไม่กลัวผิด เป็นการฝึกการแสดงความคิดเห็นที่ไม่มีการตัดสิน รู้สึกพื้นที่ตรงนี้ไม่มีการตัดสิน พื้นที่ตรงนี้รู้สึกปลอดภัย และส่วนที่ได้จากคอร์สนี้ ได้รับพลังความเชื่อ ความรัก ความเมตตา ต่อตัวเองทำให้เราไม่ตัดสินตัวเอง และไม่ตัดสินคนอื่น ทีนี้เวลาเราอยู่ร่วมกับคนอื่น ทำให้เรามองคนอื่นด้วยความเข้าใจไปด้วย

“ที่ได้กับการเรียนในครั้งนี้ พี่ๆเหมือนเป็นจิ๊กซอว์เติมส่วนที่เราขาด บางทีเราไม่เห็นตัวเอง คู่ คือกระจกสะท้อนตัวเราค่ะ และให้เราได้พัฒนาในส่วนที่ขาดให้ดีขึ้น เชื่อว่าการแชร์ของตัวเอง และการแชร์ของพี่ๆที่เรียน ได้ประโยชน์ได้เรียนรู้ร่วมกัน การเข้าคู่แต่ละครั้งเชื่อในกฏธรรมชาติส่งคู่การสะกดจิตเข้ามาให้เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ต่างคนต่างเป็นกระจกสะท้อนตัวตนให้เห็นซึ่งกันและกัน และสามารถเอาสิ่งที่คู่แชร์นำมาใช้ได้”

“เหมือนขีวิตมันเบาขึ้น พลังงานในตัวเราดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น รู้จักตัวเองมากขึ้น วิธีการเขียนโปรแกรมจิตตัวเอง แก้ไขแก้ปัญหาของตัวเองได้ ชีวิตเบาขึ้น จิตเบาขึ้น จิตขยายขึ้น มีความสุขมากขึ้น ชีวิตสร้างความเป็นไปได้ใหม่ได้ในทุกๆวัน ทำให้เห็นเหตุแห่งทุกข์ถึงความเป็นจริงมากขึ้น ได้พัฒนาพลังอำนาจของความคิดให้เป็นบวกมากขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ทำให้เกิดสติ และปัญญามากขึ้น ไม่หลงไปกับการถูกสะกดจิตจากคนอื่น”

คุณษา

 

[ ติดตามหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ]

คอร์สการอบรม