สัมภาษณ์ผู้เรียน “พื้นฐาน เขียนภาวนา” รุ่น 1/63 (ชุดแรก)

 

วิดีโอคำบอกเล่าจากผู้เรียน ความประทับใจและสิ่งที่ได้รับจากการอบรม “พื้นฐาน เขียนภาวนา” (ชุดแรก)
เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 อบรมโดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

การฝึกสมาธิและการปฏิบัติธรรมผ่านการเขียน สอนให้รู้จักการขัดเกลาตนเองและค้นพบสิ่งที่อยู่ภายใน !

 

อ่านรายละเอียดและเข้าร่วมโครงการ
https://punnspace.com/p/basic-meditationwriting