สะกดจิตในชีวิตประจำวัน

การสะกดจิตหรือพลังจิตไม่ใช่เรื่องพิเศษ แต่เป็นสิ่งธรรมดาที่เกิดขึ้นทุกขณะจิตและในชีวิตประจำวัน เมื่อเรารู้เท่าทัน และเมื่อเรารู้ใช้ เราย่อมเปลี่ยนความธรรมดานี้ให้แตกต่างและสร้างสรรค์ได้

ติดตามความรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.youngawakening.org/write4life

อ่าน หลักสูตรห้องเรียน พลังจิต ได้ที่
https://www.dhammaliterary.org/?page_id=3043