รวมบันทึกสรุปอบรม “เขียนเยียวยา” เมษายน ๒๕๖๐

 

เขียนเยียวยา 20_170430_0085 เขียนเยียวยา 20_170430_0076

 

จากการอบรมในห้องสองวัน ของชุดหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต

หัวข้อ “เขียนเยียวยา” เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ www.dhammaliterary.org

 

 

เปิดอ่านเพิ่มเติมได้ที่อัลบั้มรูปเพจเฟสบุ๊ค

 

 

เขียนเยียวยา 20_170430_0080