ความประทับใจ “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” รุ่นสาม (3)

 

 

“ได้เรียนรู้ตัวตนในมุมมองใหม่ที่หลากหลาย โดยใช้ไพ่สื่อผ่าน จิตใต้สำนึกของตนเอง ดีต่อใจมากที่เราสามารถพัฒนาตนเองและเรียนรู้จักผู้อื่น ขอบคุณจักรวาลที่ส่งมอบเส้นทางลัดที่ทรงพลัง ในการมองสิ่งต่างๆให้เข้าใจ ชัดเจน ผ่านการตัดสินใจของตนเองอย่างมีปัญญา
.
“การเรียนสอนเป็นไปอย่างธรรมชาติ ตระหนักรู้ ตัวตนอย่างแท้จริง เข้าใจ เข้าถึง (ไม่งมงาย) ตรงจริงตามสัจธรรมของชีวิต”
.
?ขอบคุณการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่จากครูมุก ครูโอเล่ เพื่อนๆทุกคน กับประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่
.
ศิริภรณ์ (ขวัญ)​ พนักงานบริษัท
.
.
“ได้ทบทวนตัวเองชัดเจนขึ้นค่ะ และในบางประเด็นที่ละเลยก็ขุดค้นมาให้เห็นตัวตนค่ะ กิจกรรมออกแบบได่สนุกสนานน่าเรียนรู้ฝึกฝนโดยไม่รู้ตัวว่าฝึกฝนเรียนรู้โดยผ่านการสอนที่ไม่ได้สอนค่ะ”
.
อัมพิกา (แข) กระบวนกร/ครู
.
.
ความประทับใจจากการอบรม “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” รุ่นที่สาม ติดตามการอบรมและบทความ www.dhammaliterary.org