ความประทับใจ “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” รุ่นสิบเอ็ด (1)

 

“ผ่านมุมมองของการเปิดไพ่ จากความเห็นของผู้เรียนในห้อง หลากหลายความเห็นและคำแนะนำที่เสริมเพิ่ม ทำให้เข้าใจและเห็นตัวเองชัดเจน ช่วยให้ปลดปล่อยความเครียด ความยึดมั่นตนได้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อการอยู่ร่วมกับคนอื่น”

– คุณปัทม (ตุ่ม) อาชีพ รับจ้าง

 

“ตัวไพ่ ไม่เคยโกหกเรา เว้นแต่เราจะโกหกตัวเอง… รูปแบบของกิจกรรมมีความหลากหลายและปฏิบัติจริง ทำได้จริง สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดคือตัวครูผู้สอน ครูผู้ที่สามารถรีดพลังภายในออกมาได้จนหยดสุดท้าย …ศิษย์ดีเพราะครูดี…”

– คุณวามิณี (อ๊อด) อาชีพ แม่บ้าน

 

“โจทย์ “ปมภูเขาน้ำแข็ง” เป็น highlight ทำให้ตระหนักและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าพฤติกรรม การกระทำ นิสัย ทัศนคติ ที่แต่ละคนแสดงออกมา มาจากปมที่แต่ละคนมีมาในอดีต”

“การเรียนรู้ครั้งนี้ ได้ประสบการณ์และความรู้ อารมณ์ที่หลากหลายมาก โดยเฉพาะการทำการบ้านในแต่ละวัน รู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ เพื่อนๆ ที่อ่านไพ่มีส่วนมากที่ทำให้ได้เรียนรู้การออกนอกกรอบ และครูก็เข็นให้พวกเรามีมุมมองที่ไร้ขีดจำกัด สนุกมากค่ะ”

– คุณอรนุช (เอ๋) อาชีพ พนักงานบริษัท

 

“ได้รู้ว่าภายในจิตใจของเรามีความรู้สึกหลายสิ่งหลายอย่างซ่อนอยู่ลึกๆ ที่เราเองไม่เคยรู้ มีความรู้สึกเหมือนได้ขุดคุ้ยลึกลงไปในก้นบึ้งของของหัวใจ ที่มันถูกเก็บซ่อนและเรากดทับมันไว้มานานแสนนาน

“ประทับใจความตั้งใจ ความพากเพียรพยายามของเพื่อนๆ และตัวเองในการทำการบ้าน เหมือนทุกคนได้ก้าวข้าวขอบของตัวเอง และขอขอบพระคุณครูที่ได้ใช้เวลา เคี่ยวเข็ญ เข้มงวด ขัดเกลาให้พวกเรา ทำได้มากกว่าที่เราคิดว่าจะเป็นไปได้”

– คุณนิลสุดา (น้อย) อาชีพ พนักงานบริษัท

 

“ได้เห็นและเข้าใจตัวเองในหลายมุมมอง บางเรื่องย้ำในสิ่งที่ตัวเองรู้ตัวว่าเป็นให้ชัดขึ้นอีกทั้งจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาต่อ บางเรื่องก็ชวนให้ได้เห็นธรรมชาติของตัวเองที่เราไม่ทันตระหนัก เชิญชวนให้ได้ยอมรับมองเห็นด้านดี และตั้งเป้าที่จะพัฒนาไปกับการดูไพ่ เดินทางด้านในเพื่อเติบโตต่อไป

– คุณกชวร (อร) อาชีพ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

“เพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นได้ดี… มาเรียนคอร์สเพิ่งรู้ว่า เราไม่เข้าใจตัวเองมากกว่าเข้าใจค่ะ ประทับใจการบ้านค่ะ ฝึกให้อาจไพ่ทุกวัน ทำให้เราได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง”

– คุณชวธิดา (หมู) อาชีพ พนักงานบริษัท

 


 

บทเรียนและความประทับใจจากการอบรม “รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์” รุ่นที่ 11

อ่านรายละเอียดและสมัครคอร์สได้ที่

www.dhammaliterary.org/รู้จักตนผ่านไพ่ทาโรต์/

 

ติดตามตารางอบรม

www.dhammaliterary.org/คอร์สการอบรม/