สื่อวิดีโอแนะนำการเขียนบำบัด

คลิปวิดีโอแนะนำความรู้และหลักการเบื้องต้น สำหรับการเขียนบำบัด จากหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต ซึ่งเป็นหลักสูตรการเขียนบำบัดเพื่อพัฒนาจิตใจในด้านต่างๆ อาทิ การรู้จักตัวเอง การเยียวยา และการสร้างแรงบันดาลใจแก่ตนเอง สำหรับผู้สนใจศึกษาความรู้และศิษย์เก่าที่ต้องการทบทวน โดยประกอบด้วยหลักการ คุณประโยชน์ และคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการเริ่มการเขียนบำบัดด้วยตนเอง

เบื้องหลัง การเขียนบำบัด

คุณประโยชน์ การเขียนบำบัด

คำแนะนำสำหรับการเริ่มต้น เขียนบำบัด