คอลัมน์ ลมหายใจจับปากกา

บทความการเขียนกับลมหายใจ เสมือนหนึ่งบทนำภาวนาและข้อคิดชวนใคร่ครวญชีวิต พร้อมทั้งคำแนะนำชวนบันทึก สำหรับผู้สนใจการเขียนพัฒนาชีวิตแบบง่ายๆ จรดปลายปากกาไปพร้อมการหัวใจ บทความชุดนี้ยังเป็นการแนะนำเบื้องต้นว่า การเขียน ธรรมะ และการพัฒนาชีวิตเชื่อมโยงกันอย่างไร