รู้ทันการปกป้องตัวเอง

บ่อยครั้งที่เราปกป้องตัวเองอย่างเป็นอัตโนมัติ เพราะความกลัวที่ซ่อนเร้นอยู่ในหัวใจ การปกป้องตัวเองที่ไม่รู้ตัวมักก่อทุกข์ซ้ำและปิดกั้นตัวเรามากกว่าความทุกข์และปัญหาที่เกิดขึ้นเสียอีก

*********
ที่มา : หลักสูตรการอบรม “เด็กน้อยภายใน” และอื่นๆhttps://www.dhammaliterary.org/