รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม  “โรงเรียน ครูเขียนเปลี่ยนชีวิต”

 

 

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม  “โรงเรียน ครูเขียนเปลี่ยนชีวิต”

สำหรับผู้ผ่านหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

⏳ วันที่ ๔-๕ พฤษภาคม , ๑-๒ มิถุนายน , ๖-๗ กรกฎาคม , ๓-๔ สิงหาคม และ ๗-๘ กันยายน ๒๕๖๒

 

อ่านรายละเอียด

 

 

อัพเดต เมื่อ : 1/5/2562 เวลา 17:20 น.

 

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม โดยรายชื่อจะยังไม่ถึงที่สุดจนกว่าเริ่มการอบรม)

 

ชื่อ -สกุล ชื่อเล่น
นันทวรรณ เกตุหอม นก
อรพรรณ สิริวงศ์ไพบูลย์ ฮุง
สุพัตรา ชิงนวรรณ์ สุ
อุไรศรี ศุภดิลกลักษณ์ หมู
คณัส คณธรรมกรณ์ ตุ้ม
ณัฐรดา เมธาวัชลีกุล กันเอง
อัปสร ผลมูล ขวัญ
ภัทราพร นิยมไทย ตุ้ย
ณภัทร จิรัฐิติกาลถาวร พัด
กฤตวรรณ คำสม อุ้ย
พิมพ์มณี เมฆพายัพ นุต
ธนีดา หาญทวีวัฒนา กุ๊ก
รภัสสา มานะชัยไพบูลย์ เอ
ภัทริน สิริพรภัค พราว
ณัชชาพร มีสัจ พีร์
จินต์ณัชชา กุลกีรติยุต เหล่ง
ศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ มุก