สมทบทุนการประกวดงานเขียนเยาวชน

ความทุกข์กับชีวิตของฉัน ฉ2

 

โครงการประกดวงานเขียนเยาวชน ประจำปี 2557 – 2558 ในหัวข้อ “ความทุกข์กับชีวิตของฉัน”

เพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสาและความคิดวิจารณญาณสู่สังคม

 

จำเป็นต้องใช้งบประมาณทั้งหมด 312,000 บาท

โดยมีผู้ริจาคทั้งองค์กรและบุคคล ทั้งหมด 219,000 บาท

ต้องระดมทุนเพิ่มเติมอีก 92,500 บาท (ณ วันที่ 11 กันยานยน 2557)

 

การบริจาคและงานกุศลเพื่อสังคมแบบนี้เน้นการสร้างคนสร้างปัญญา เป็นกิจกรรมที่ให้ผลช้าแต่ว่ายั่งยืน  ตัวชี้วัดไม่ได้เป็นตัวเลขและเห็นง่าย  แต่เป็นการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้นำและส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมในวันข้างหน้า

 

รายละเอียดสำหรับองค์กรที่ต้องการสนับสนุน

การประกวดงานเขียน เพื่อสร้างสรรค์ผู้นำรุ่นใหม่โครงการ ธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๗ ฉ2

 

ร่วมบริจาคตามกำลังทรัพย์ หรือสั่งซื้อหนังสือซึ่งจำหน่ายเพื่อระดมทุนเข้าสู่โครงการฯ โดยหากคนธรรมดาร่วมกันซื้อหรือบริจาคอย่างน้อย 1,000 เล่ม  เราย่อมได้ทุนพอโดยไม่ต้องหวังพึ่งองค์กรแหล่งทุนใหญ่่จนเกินควร แต่เราร่วมสร้างสังคมด้วยพลังคนตัวเล็กคนธรรมดา เราขอตอบแทนด้วยความรู้ผ่านหนังสือของเรา

 

15

 

คลิกที่ภาพเพื่ออ่านรายละเอียดหนังสือ***

 

ติดต่อสอบถามและร่วมบริจาค

youngawakening@gmail.com  /  083-1339968