รอบสุดท้ายของปี ! ห้องเรียน พลังแห่งจิต รุ่นที่ 19

 

รอบสุดท้ายของปีนี้ ! ห้องเรียน พลังแห่งจิต 🧚‍♂️ รุ่นที่ 19
เรียนการสะกดจิตบำบัดและฝึกหัดใจ ผ่านหลักคิดวิธีพุทธและศาสตร์ Hypnosis

“ตอนแรกคิดว่าการฝึกสะกดจิตตัวเองหรือผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องยากและค่อนข้างไกลตัว เมื่อมาเรียนแล้วจึงพบว่าเราสะกดจิตตัวเอง ผู้อื่น และโดนผู้อื่นสะกดจิตตลอดเวลาในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ผ่านทั้งคำพูด การกระทำ และสัญลักษณ์ต่างๆ
“ครูโอเล่ได้สอนความเข้าใจหลายๆ อย่างที่คิดว่ายากให้เป็นสิ่งที่ง่ายและจับต้อง เข้าใจได้ง่าย อันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมาก อีกทั้งบรรยากาศในห้องเรียนที่อบอุ่น เป็นกันเองของทุกคนที่ร่วมกันเรียนรู้ ทำให้เกิดความสงบ สบาย สนุก วางใจได้โดยง่าย” / คุณเจี๊ยบ ผู้เรียนรุ่นที่ 5

 

👉 เนื้อหาการอบรมสี่วัน (ขั้นต้นและกลาง รุ่นที่ 19) :
วันที่ 9 – 10 , 16 – 17 กันยายน 2566 (เสารอาทิตย์)
เรียนผ่านโปรแกรม Zoom

1. ทำความรู้จักการสะกดจิต และแก่นแท้ของการสะกดจิตที่มีอยู่ในชีวิต
2. การสะกดจิตเพื่อการเยียวยา ปลุกพลัง สร้างความเชื่อ และปัญญา
3. การฝึกเพื่อกำกับจิต ด้วยเทคนิค 4 ใจ 1 ไก
4. การสะกดจิตย้อนวัย สำรวจเรื่องราวชีวิตในจิตใต้สำนึก
5. การใช้จินตภาพการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ
6. การฝึกโปรแกรมจิตผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
7. กลไกของจิตกับปมชีวิต
8. การสะกดจิตเพื่อระลึกอดีตชาติ (Past life Regression)
9. การเขียนเพื่อโปรแกรมจิต และร่างสคริปต์การสะกดจิต
ผู้ผ่านการอบรมในขั้นนี้จะสามารถเรียนต่อในการอบรมขั้นสูงได้ Certified Hypnotherapist (C.Ht)

 

👉 เนื้อหาการอบรมสี่วัน (ขั้นสูง รุ่นที่ 7)

วันที่ 7 – 8 , 14 – 15 ตุลาคม 2566 (รวม 4 วัน)
เรียนผ่านโปรแกรม Zoom * เฉพาะผู้เรียนจบขั้นต้นและขั้นกลางแล้วเท่านั้น

1. การบ่มเพาะญาณทัศน์ด้วยการโปรแกรมจิต
2. การประยุกต์ใช้เทคนิคการสะกดจิตในด้านต่างๆ
3. สิ่งที่ลึกซึ้งกว่าจิตใต้สำนึก
4. การค้นหาสิ่งที่เป็นเป้าหมายทางจิตวิญญาณ
5. การสั่งจิตระลึกถึงอนาคต (Future Life Progression) การสะกดจิตกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจิต
6. วิญญาณ ชีวิตระหว่างภพ (Life Between Life Regression)
7. หลักการความเป็นนักสะกดจิตเพื่อการบำบัดและการช่วยเหลือผู้อื่น
8. การฝึกสะกดจิตเป็นหมู่คณะ
9. ได้รับใบประกาศ Certified Hypnotherapist (C.Ht) เมื่อจบครบสี่วันและผ่านการทดสอบ

 

“การพัฒนาตัวเราด้วยศาสตร์พลังแห่งจิตนี้ สามารถนำไปใช้ในหลากหลายด้านของชีวิต ตั้งแต่การพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง การนำปัญญาภายในออกมาชี้ทางแก่ชีวิต การเยียวยาบาดแผลในอดีต การสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้อื่น การฟื้นฟูสุขภาพกายและส่งเสริมการทำงาน ผู้เรียนมิเพียงได้ฝึกสั่งจิตตนเท่านั้น แต่จะยังได้เป็นนักสะกดจิตหรือนักพลังแห่งจิตที่ช่วยเหลือเพื่อนหรือผู้อื่นได้อีกด้วย สิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์ของเราอยู่แล้ว แต่ผู้รู้ใช้ย่อมมีโอกาสสร้างสรรค์ได้มากมาย” / ครูโอเล่ ผู้สอนหลักสูตร

 

👉 ค่าใช้จ่าย

✅ ห้องเรียน พลังแห่งจิต : เลือกชำระ 4,200 ถึง 5,700 บาท ต่อคอร์ส ตามกำลังทรัพย์
✅ ห้องเรียน พลังแห่งจิต ขั้นสูง : เลือกชำระ 4,200 ถึง 5,700 บาท ต่อคอร์ส ตามกำลังทรัพย์
สามารถชำระผ่านบัญชีธนาคาร QR Code บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ Google Pay โดยรายละเอียดอยู่ในใบสมัคร

* เป็นการคิดอัตราค่าใช้จ่ายที่เอื้อเฟื้อผู้เรียนที่มีกำลังทรัพย์แตกต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนที่สมทบค่าใช้จ่ายมากก็จะช่วยสนับสนุนผู้เรียนที่สามารถชำระค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

 

🥰 อ่านรายละเอียดหลักสูตร :
https://youngawakening.org/write4life/mindpower/

🌱 กรอกใบสมัคร :
https://forms.gle/NCYw132wDUSqpkrF7