รวมกิจกรรมการกุศล ในปี 2564

 

การบริจาคหนังสือและทุนการศึกษา

 • มอบทุนการศึกษาเยาวชนผู้ได้รับรางวัล ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 10 จำนวน 16,000 บาท เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 • บริจาคสมทบทุน บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก เพื่อการดูแลเด็กเล็กในอุปถัมน์ จำนวน 3,000 บาท เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564
 • บริจาคสมทบทุน มูลนิธิเด็กวัยอนุบาล จำนวน 3,000 บาท เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564
 • บริจาคสมทบทุน โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จำนวน 2,000 บาท เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564
 • รวบรวมหนังสือและบริจาคให้โรงเรียนพระปริยัติศาสนาพิพัฒน์วัดเมืองราม และ โรงเรียนวัดนาราบวิทยา จังหวัดน่าน จำนวน 430 เล่ม มูลค่าประมาณ 80,000 บาท เมื่อเดือนธันวาคม 2564

 

กิจกรรมสนับสนุนทางสังคม

 • มอบคอร์สออนไลน์ เขียนรักษาใจ เพื่อการดูแลจิตใจแก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้ลงทะเบียนฟรีทางออนไลน์
 • มอบคอร์สออนไลน์ วาดเล่นๆ ดีต่อใจ เพื่อการดูแลจิตใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ให้ลงทะเบียนฟรีทางออนไลน์
 • โครงการวาดภาพประกอบสื่อธรรมะและการเรียนการสอนในราคาย่อมเยาว์
 • โครงการ “คุณให้เขา เราดูไพ่ให้คุณ” โดยเป็นการให้ดูไพ่ทาโรต์ฟรีสามคำถามสำหรับผู้บริจาคให้องค์กรการกุศลในช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยมียอดบริจาคทั้งสิ้น 17,158 บาท โดยมีองค์กรการกุศลที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้น 34 แห่ง
 • โครงการ “คุณให้เขา เราโค้ชใจให้คุณ” โดยเป็นการให้เทปเสียงโปรแกรมจิตออนไลน์ 11 หัวข้อเพื่อการส่งเสริมสุขภาพกายและจิต ความยาวรวม 300 นาที แก่ผู้บริจาคเข้าองค์กรการกุศลจำนวน 299 บาทขึ้นไปในช่วงระยะเวลาที่กำหนด (ปิดโครงการสิ้นเดือนมกราคม 2565)

 

คอร์สการอบรม เพื่อการกุศล

 • หลักสูตร “พื้นฐาน เขียนภาวนา” การอบรมฝึกสมาธิและขัดเกลาจิตใจผ่านการเขียนภาวนาพื้นฐาน โดยมีค่าใช้จ่ายตามบริจาค จำนวน 3 รอบ ในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และสิงหาคม 2564 ครั้งละ 2-4 วัน
 • หลักสูตร “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” การอบรมฝึกสมาธิและขัดเกลาจิตใจผ่านการเขียนภาวนาอย่างเข้มข้น โดยมีค่าใช้จ่ายตามบริจาค จำนวน 2 รอบ ในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และสิงหาคม 2564 ครั้งละ 8-10 วัน
 • การอบรมระยะสั้น “เขียนคุยกาย ฟังเสียงในตน” แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิกัลยาณการุณย์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
 • การอบรมระยะสั้นสำหรับศิษย์เก่า โดยมีค่าใช้จ่ายตามบริจาค จำนวน 2 รอบ ครั้งละ 2 วัน หัวข้อ เกมไพ่เส้นทางฝัน ในวันที่ 5-6 กับ 9-10 มิถุนายน 2564

 

สื่อออนไลน์เพื่อการกุศล

 • โครงการ “ปัญญ์ สเปซ” www.punnspace.com แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรีเพื่อทุกคน ได้เผยแพร่คอร์สออนไลน์ฟรี ใหม่ จำนวน 3 คอร์ส ได้แก่หัวข้อ “คุณค่าของชีวิต” , “เกมไพ่เส้นทางฝัน” และ “School Of the Star”
 • โครงการ “ปัญญ์ สเปซ” www.punnspace.com ได้จำหน่ายคอร์สออนไลน์ราคาย่อมเยาว์ใหม่ คือหัวข้อ “เขียนรักษาใจ” พร้อมทั้งแจกจ่ายฟรีแก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์ในโครงการ
 • ไลฟ์สดให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ จำนวน 3 รอบ ในหัวข้อ “สอนเด็กอย่างไรให้อยากเรียน และทางออกสอนออนไลน์” , “วิถีครูกับชีวิตของฉัน” และ “การสร้างความมั่นคงภายใน”
 • เผยแพร่คอลัมน์ธรรมะประจำเดือน คอลัมน์ ไกด์โลกจิต และ บทภาวนา อนัตตา