เข้าอบรมฟรี ! “มหัศจรรย์การตั้งคำถาม” (ภาคกลางคืน)

 

เข้าอบรมฟรี ! ฝึกทักษะที่ต้องมีเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและผู้อื่น ในกิจกรรมหัวข้อ

“ม หั ศ จ ร ร ย์ ก า ร ตั้ ง คำ ถ า ม”

พลิกใจ พลิกชีวิต เปลี่ยนวิกฤติ ด้วยการถามใจอย่างแยบคาย กิจกรรม “ห้องเรียน วิถีครู” รุ่นที่ 6 – บ่มเพาะครูภายในตน เรียนทักษะสำคัญเพื่อเป็นที่พึ่งแก่ตัวเองและผู้อื่น

อบรมออนไลน์ทาง Zoom ในคืนวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2567
เวลา 19.30 น. – 21.30 น. (รวมสองคืน)

ลงทะเบียนล่วงหน้า ทาง Inbox เพจเฟสบุ๊ค “สถาบันธรรมวรรณศิลป์” ทางอีเมล dhammaliterary@gmail.com หรือไลน์ id : @460riqvb

ในกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้การตั้งคำถาม ซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งการตั้งคำถามต่อตัวเอง ผู้อื่น และการแก้ไขคำถามที่มีให้สร้างผลกระทบเชิงบวกได้มากขึ้น พร้อมตัวอย่างคำถามและเครื่องมือใคร่ครวญภายใน ด้วยการเขียนแบบ Reflection Writing

“หากคุณไม่เห็นความสำคัญของการตั้งคำถามที่แยบคาย คุณอาจต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหาคำตอบที่ถูกต้อง”

ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถบริจาคสนับสนุนตามหลัง เพื่อสมทบทุนโครงการต่างๆ ในสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งดำเนินงานด้วยรายรับจากการจำหน่ายสื่อและการอบรม โดยไม่พึ่งพาการขอทุนให้เปล่าจากภายนอก เพื่อยึดหลักการพึ่งพาตนเอง และการสนับสนุนจากคนตัวเล็กในสังคม

สอนโดย ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม ผู้อำนวยการ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต”, “เขียนภาวนา”, “ห้องเรียน วิถีครู” และ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รวมมากกว่า 100 รุ่น

 

*** สิ่งที่จะได้รับและเรียนรู้ใน 2 คืนนี้ ***

– รูปแบบคำถามที่สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง
– ใช้คำถามเป็นครูแก่ตัวเอง และต่อยอดสู่การช่วยผู้อื่น
– ทบทวนวิธีคิด ความเชื่อ และสถานการณ์ปัญหาในชีวิต
– จดบันทึก Reflection Writing และตอบคำถามจากเสียงภายใน

 

*** เกี่ยวกับ “ห้องเรียน วิถีครู” ***

มีจุดมุ่งหมายคือการพัฒนาภาวะครูภายในตน ร่วมกับการฝึกจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ด้วยความเชื่อว่า “ทุกๆ คนมีครูอยู่ในตนเอง” หลักสูตรนี้เน้นฝึกทักษะที่สามารถนำไปสร้างสรรค์การเรียนรู้และการทำงานร่วมกัน ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งการฝึกขัดเกลาตนเองด้วยความเป็นครูจากภายใน

เริ่มต้นตั้งแต่โครงการ สอนจากด้านใน เมื่อปี พ.ศ. 2555 และได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับบุคคลทั่วไป ทั้งที่มีอาชีพครูและไม่ได้มีอาชีพครู

 

ลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อรับลิงก์เข้า Zoom

รับไม่เกิน 200 ท่าน

1. ทักแชทอินบ๊อก เพจเฟสบุ๊ค “สถาบันธรรมวรรณศิลป์” (www.facebook.com/khianpianchiwit) ทางอีเมล dhammaliterary@gmail.com หรือไลน์ id : @460riqvb

2. แจ้งขอสมัครการอบรม “มหัศจรรย์การตั้งคำถาม” พร้อมชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อีเมลของท่าน และแจ้งเหตุผลที่สมัคร/สิ่งที่ต้องการเรียนรู้

ทีมงานจะแจ้งลิงก์การเข้าอบรมและไฟล์เอกสารให้กับท่าน เมื่อใกล้ถึงวันอบรม