สิ่งที่ได้รับจากการฝึกฝนในคอร์ส “พื้นฐาน เขียนภาวนา” 1-65

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกฝนในคอร์ส “พื้นฐาน เขียนภาวนา
รอบที่ 1/2565 (รุ่นที่ 12) เมื่อวันที่ 8 – 9 และ 15 – 16 มีนาคม 2565

รวมสี่วัน เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

 

หลักสูตรชุด เขียนภาวนา
https://www.dhammaliterary.org/meditation-writing/

 

– ฝึกฝนสมาธิที่ดีขึ้น
– สื่อสารกับตัวเอง บำบัดเยียวยาใจ
– ทบทวนตัวเอง เป็นกระจกสะท้อน
– เครื่องมือในการปฏิบัติ : วาด เขียนไม่หยุดปากกา
– ศึกษาหลักธรรมพุทธศาสนา , เห็นข้อที่ชัดเจนขึ้น ทำให้ปฏิบัติง่ายขึ้น
– ชนะความทรมาณ อดทนต่อความเนิบช้า
– เรียนการเขียนภาวนาที่แปลกใหม่ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้
– ความรู้ใหม่ๆ เช่น เรื่องอัตตา การทำสมาธิ และแชร์มุมมองกับเพื่อน และคอมเมนท์จากครู
– กล้าตอบคำถาม กล้าทบทวนและแสดงความคิดเห็น
– ได้รับกำลังใจ และได้ปฏิบัติอย่างลึกซึ้งขึ้น
– รู้เท่าทันกายใจเร็วขึ้น รู้สึกตัว รั้งตัวเองได้
– เฉลียวใจไม่อยากประมาท ทำให้ต้องการฝึกต่อไป เร่งความเพียร
– มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้น

 

บทเรียนสำคัญที่ได้รับ

✍️ จากที่พยายามหาคำตอบที่ดีที่สุด ทำให้มากที่สุด ตอนนี้เห็นทางสายกลางดีที่สุด เน้นคุณภาพของสติและลมหายใจ
✍️ เมื่อหายใจออกให้เรียกสติ เรียกสมาธิ ให้สงบ ให้เป็นกลาง ให้ระลึกตน ให้พอเพียง หยุดเร่งรีบ อยู่กับปัจจุบัน
✍️ ให้รู้ตน หยุดประเมินตน อยู่กับลมหายใจ หยุดเปรียบเทียบ ดีกว่า มากกว่า
✍️ รู้จักพอมากขึ้น ลดการดูถูกตัวเอง เห็นคุณค่าตนเอง
✍️ รู้จักน้อยแต่มาก
✍️ สอนให้เรามีลมหายใจเป็นอนุสติ เป็นเพื่อน
✍️ เห็นว่าความรู้สึก กับ ความคิดแยกกันได้
✍️ รับรู้ว่ารู้สึกอะไรแล้ววางปล่อย
✍️ ความคิดที่ผุดขึ้นมาให้รู้เท่าทัน ใคร่ครวญให้ทันว่าสัมมาหรือไม่ มุมมองนั้นเป็นประโยชน์หรือไม่
✍️ “เห็นตัวเองออกมา” , มองด้วยใจเป็นกลาง
✍️ เป็นอุบายที่ทำให้จดจ่อเป็นสมาธิ ซึ่งเผยแพร่ต่อคนรอบข้างได้
✍️ สอนให้ใคร่ครวญเพราะเขียนด้วยสติ
✍️ ความวนเวียนกับอารมณ์ เป็นผลของการทำตามมัน
✍️ ไม่ถือตัวเป็นผู้คิด มองเห็นเป็นตัวคิด ให้รู้ตาม
✍️ “สู้กันไป สุดท้ายไม่เกิดผล ยอมลดลง ปลงที่ใจ ของฉันเอง”
✍️ ค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆ คิด ค่อยๆ เขียน
✍️ ปัจจุบันชณะ เป็นเวลาที่ดีที่สุด ปล่อยวางกับทุกสิ่ง ไม่ต้องคิดถึงอดีต ไม่ต้องกังวลอนาคต
✍️ ติดขัดบ้าง หยุดบ้าง ไม่ต้องกังวล ตามลมหายใจไว้ ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ
✍️ ชีวิตของเราเป็นอย่างที่ควรเป็น ไม่ต้องกำหนดว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
✍️ ต้นไม้ ดอกไม้ มีหลายแบบหลายสี “สวยในแบบของตัวเอง”
✍️ ดอกหญ้าเล็ก ความเรียบง่ายธรรมดา ก็คือธรรมชาติรอบๆ ตัวเรา

 

ขอขอบคุณผู้เรียนทุกคนที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนสิ่งที่ฝึกฝน
และรุ่นพี่จากคอร์ส “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” ทั้งสองรุ่น ที่มาแบ่งปันประโยชน์และตอบคำถามผู้เรียน