การเติบโตของหัวใจ ผ่านการอบรม พลังแห่งจิต กึ่งออนไลน์ รุ่น 8 (2)

 

 

” ให้ความรู้สึกเกินคาดกับความตั้งใจในการเลือกทางชีวิต เพื่อเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองมากๆค่ะ เป็นคอร์สที่ให้ความคุ้มค่าต่อจิตใจได้อย่างมากมาย ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและชีวิตได้อย่างชัดเจนจนตัวเองรู้สึกและคนรอบตัวสัมผัสได้ เคยฟังการพูดถึงการดึงจิตใต้สำนึกมาใช้จะทำให้มีความเฉียบคมในการใช้ชีวิตและการตัดสินใจแก้ปัญหามากกว่าปกติ ณ ตอนนี้รู้สึกได้ตามนั้นเลยค่ะ แปลกใจกับตัวเองมากๆว่าการเรียนโดยไม่เห็นครูแต่รับรู้ได้สำหรับการดูแล เอาใจใส่และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด สามารถทำให้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการจากความพยายามของตัวเองผ่านสื่อออนไลน์ มันมีความเป็นไปได้จริงๆ เพราะระหว่างเรียนมีเหตุการณ์ที่สามารถนำหัวข้อที่ฝึกทำไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมั่นใจและไม่กลัวการเผชิญหน้าเหมือนที่เคยเป็น สามารถจัดการอารมณ์พร้อมชนให้แตกหักกันไปข้างหนึ่ง การอยากเอาชนะ เปลี่ยนแปลงจนกลับกลายเป็นการให้อภัย การปล่อยวางและการยอมรับในกันและกันตามความเป็นจริง มันช่างสร้างความอัศจรรย์ในหัวใจได้อย่างเอกอุ จนทะลุออกมาสร้างพลังชีวิตให้มีทิศทางกับการเดินทางหาความสุขภายในได้ชัดเจนมากๆ
.
” ท้ายนี้ขอบอกตัวเองว่า เลือกที่จะเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขกับสิ่งที่มีและเป็นอยู่ ด้วยการเรียนรู้ที่จะพอและไม่กลัวทางข้างหน้าจนเกินไปและกดดันตัวเองจนเกิดความเครียด ปล่อยวางได้ไวใจจะสุขได้ในทันที ”
.
คุณณัชชา (ณิช) อาชีพ นักธุรกิจ
.
.
” เราถือว่าเป็นการเรียนที่ครูโอเล่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับผู้เรียน และรับรู้ได้ว่าครูพยายามจะดึงพวกเราให้เข้าใจในการมองตัวเองและจิตใจของเราเองด้วย หัวเรื่องทุกข้อน่าสนใจ แต่ไม่มีเวลาทำได้หมด จึงเลือกชื่อที่คิดว่าเราเองสนใจและได้ประโยชน์สูงสุด
.
“เรารู้สึกถึงจิตใจที่เปลี่ยนไป ใจนิ่งขึ้น มองปัญหาอย่างใจเย็นและรอบด้านขึ้น ที่สำคัญคือการรู้จักให้กำลังตนเอง ด้วยการยิ้ม และขอบคุณตัวเอง รู้จักรักตนเองจากสัมผัสแห่งรัก ทั้งยังสามารถสัมผัสถึงพ่อแม่พี่น้องและผู้คนรอบข้างได้ มีเรื่องราวหลายเรื่องเกิดขึ้นในระหว่างเรียนซึ่งปรากฏการณ์คล้ายแบบฝึกหัด ทำให้เราสามารถเอาบทเรียนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
.
“บทเรียนสำคัญสำหรับตัวเอง คือ ก่อนที่จะตัดสินอะไรควรมองทุกอย่างอย่างลึกซึ้ง มองให้เห็นตัวตนและเห็นเหตุแห่งการเกิดและเหตุดแห่งการดับไปของอารมณ์และความคิดที่ปรากฏแก่ใจตน ”
.
คุณวัชรี (รี) อาชีพ เจ้าของกิจการ
.
.
” ทำให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น รู้สึกรักตัวเองอยากทะนุถนอมความรู้สึกของตัวเองในทุกๆขั้นตอน ปกติจะเป็นคนช่างครุ่นคิดทำร้ายตัวเองด้วยความคิดแบบไม่รู้ตัวอยู่บ่อยๆ แต่หลังจากเรียนและฝึกฝนกับครูในแต่ละหัวข้ออย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะหัวข้อไหนที่ชอบเป็นพิเศษก็จะทำซ้ำๆอย่างมีความสุขและเหมือนจะมีพลังเพิ่มขึ้น ในแต่ละหัวข้อที่เลือกจะพยายามฝึกซ้ำๆ จึงอาจทำไม่ครบในทุกหัวข้อ สิ่งได้จากการที่อบรมในครั้งนี้คือทำให้ทุกวันมีความสุขกับการใช้ชีวิตและเข้าใจคนอื่นๆมากขึ้น ความสุขกลายเป็นของหาง่ายไปแล้วค่ะ
.
” เรามีคุณค่าในตัวเองที่มากมาย บางครั้งเรามองหาแต่ความสุขหรือคุณค่าภายนอกจนลืมไปว่าทุกอย่างเริ่มขึ้นที่ตัวเรา ไม่ว่าความสุขหรือความรัก ”
.
คุณเพียงใจ (จุ๋ม) อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
.
.
ติดตามบทความและการอบรม #เขียนเปลี่ยนชีวิต , #พลังแห่งจิต และหลักสูตรต่างๆ ได้ที่ www.dhammaliterary.org