การเติบโตของหัวใจ ผ่านการอบรม พลังแห่งจิต กึ่งออนไลน์ รุ่น 8 (1)

 

 

” รู้สึกว่าได้ปลดปล่อยความกดดันที่อยู่ในตัว หลังการทำกิจกรรมจะรู้สึกโปร่งเบามากขึ้น ได้ฝึกหาข้อดีจากชีวิตประจำวัน ได้รู้ว่าตัวเราเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ และคนที่จะปลดปล่อยความทุกข์เหล่านั้นได้ก็คือตัวเราเอง เราต้องหมั่นคิดและมองหาแง่งามในชีวิต เสียดายที่มีเวลาในการทำน้อย แต่รู้สึกประทับใจในทุกกิจกรรม
.
” ข้อคิดจากการอบรมคือการพยายามหาแง่งามในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ รู้จักปล่อยวางและสร้างพลังใจให้ตัวเอง จะพยายามทำให้ได้ในทุกวัน เพื่อตัวเอง ความทุกข์เป็นเหมือนโรคร้ายที่เราสามารถรักษาให้บรรเทาได้ด้วยตัวเอง ยิ้มให้ได้ในทุกวัน หาความสุขให้เจอ
.
คุณชินรัตน์ (นุก) อาชีพ ครู
.
.
” ชอบกิจกรรมเปลี่ยนฤดูและสัมผัสแห่งรักค่ะ เหมือนกับการที่เราได้จินตนาการไปทำกิจกรรมบางอย่าง แล้วจิตใจเราสดชื่นเบิกบาน เห็นถึงคุณค่า ความดี ความงามที่เกิดขึ้นค่ะ ครั้งนี้ครูให้ข้อคิดหลายเรื่อง ทำให้มีกำลังใจในการทำกิจกรรมมากขึ้นค่ะ รู้ข้อบกพร่องของตัวเอง และสามารถนำคำแนะนำนั้นมาแก้ไขได้ทันท่วงทีค่ะ ขอบคุณครูนะคะที่สละเวลามาให้คำแนะนำค่ะ
.
” ได้ฝึกปล่อยความคิดนึกปรุงแต่ง ฝึกการรู้จักขอบคุณสิ่งที่อยู่รอบตัว เห็นความสำคัญของร่างกายที่เราใช้เขามาตลอดชั่วชีวิต เห็นคุณของต้นไม้ที่ให้ร่มเงาบังแดด บังฝน ให้ที่พักพิงทั้งกายและใจ รู้คุณของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ที่ท่านทรงมีเมตตาอย่างสูง เราจะดำเนินรอยตามท่านไป เราจะปลูกเมล็ดพันธ์ุที่ดีไว้ในใจเราเพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานต่อไป ฝึกและรู้คุณของการเป็นผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับค่ะ
.
” ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิต มีสติเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือได้ปฏิบัติธรรมเมื่อนั้น ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ปล่อยวางความคิด กิเลส ตัณหาได้ชีวิตย่อมเบาสบาย และเป็นอิสระ ให้ความรักและความหวังดีกับทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะได้เจอเขาอีกหรือไม่ในชาตินี้ ทำทุกๆวันทุกๆขณะในชีวิตให้ดีที่สุดค่ะ
.
คุณวันเพ็ญ (อ่อง) อาชีพ แม่บ้าน
.
.
” รู้สึกว่า พลังจิตนี้ไม่ใช่เรื่องยากหรือไกลตัว ทำได้ง่าย และทุกวัน ประทับใจอาจารย์ที่ตอบกลับอย่างใส่ใจ ได้เรียนรู้ เข้าใจเพื่อนำมาใช้ในชีวิตได้
.
” สิ่งที่ได้ฝึกฝน คือ จินตนาการ ถึงสิ่งดีๆ ที่ช่วยส่งเสริมจิตใจให้เข้มแข็ง เข้าใจในการทำงานของจิต เข้าใจในวิธีการปฏิบัติ ทุกครั้งที่จิตตกจะพยายามดึงใจด้วยการทำสมาธิ และสร้างพลังใจให้ตนเอง
.
” ฝึกทุกๆๆ ตัว ในทุกครั้งที่นึกได้ ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเอง ไม่มีใครรักและเข้าใจเราได้นอกจากตัวเราเอง สิ่งดีๆ ในอดีตอาจจะมีไม่มากแต่ถ้ามันมีคุณค่าก็เพียงพอแล้ว ”
.
คุณชิสา (ตาล) อาชีพ แม่บ้าน
.
.
ติดตามบทความและการอบรม #เขียนเปลี่ยนชีวิต และ #พลังแห่งจิต ได้ที่ www.dhammaliterary.org