เก็บตกการสะท้อนบทเรียน “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 14

เก็บตกการสะท้อนบทเรียน (บางส่วน) จากการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” รุ่นที่ 14 ขั้นต้นและขั้นกลางสี่วัน

-> ได้อะไรบ้างจากการฝึกสะกดจิตกับคู่

พูดอย่างไรให้คนฟังผ่อนคลายและมีพลัง

และ ปัจจัยที่ส่งเสริมการสะกดจิตเพือการเยียวยาผู้อื่น ????

 

 

รายละเอียดการอบรม
www.dhammaliterary.org/mindpower/

 

ติดตามการอบรม
www.dhammaliterary.org/คอร์สการอบรม/

 

✍️ จดโน๊ตไวๆ จากคำบอกเล่าของผู้เรียน โดยผู้สอนคอร์สออนไลน์ #วาดเล่นๆดีต่อใจ (https://punnspace.com/p/visualnotesgoodforheart)