ผลงานเขียนจากน้องๆ ชายขอบ

 

ในการประกวดงานเขียนเยาวชนประเภทเรื่องสั้น หัวข้อ “คุณค่าของชีวิต” ที่ผ่านมามีผลงานที่น่าสนใจบางเรื่องที่ไม่ได้เข้ารอบสุดท้าย หนึ่งในนั้นคือผลงานของน้องๆ ทั้งสามคนซึ่งต่างมีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งคือ #ไม่มีนามสกุล เป็นเด็กชายขอบของสังเคมที่ไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกับเด็กๆ หลายคนในประเทศ

ที่น่าสนใจก็คือผลงานของพวกเขา มีเสน่ห์และหัวใจที่หาไม่ได้ในผลงานหลายชิ้นที่ถูกเขียนขึ้นจากเด็กๆ ในเมือง ถึงแม้ว่าด้วยองค์ประกอบและกติกาของการประกวดเรื่องสั้นอาจทำให้พวกเขาไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายหรือได้รับรางวัล แต่ทางเราเห็นว่าผลงานของพวกเขาสมควรได้รับการเผยแพร่ให้สังคมได้อ่านและเรียนรู้

เราเชื่อว่าผู้อ่านจะได้เห็นคุณค่าของชีวิตในอีกมิติหนึ่งผ่านงานเขียนที่เรียบง่ายแต่จริงใจและซื่อใสในน้ำเสียงแห่งอักษรเหล่านี้

 

ประกอบด้วยผลงาน “นักรบในสวนยาง” นางสาวแต๋น ไม่มีนามสกุล
“เสียงพิณของลุง” นางสาวฟ้ารุ้ง ไม่มีนามสกุล
“ต้นหญ้าบนชายขอบ” นางสาววานุ ไม่มีนามสกุล

อ่านผลงานของพวกเขาได้โดยคลิกที่ภาพของโพสต์
หรือเปิดที่เว็บไซต์ https://punnspace.com/p/contest2563