บทเรียนและความประทับใจ เขียนภาวนา 2560 (9)

 

 

 

” ชอบวิธีการเขียนเฉพาะลมหายใจออก ทำให้ใจเรารู้จังหวะของตัวเอง ที่จะก้าวต่อหรือควรหยุด ปริศนาธรรมที่ใช้ ประเทืองปัญญามาก แค่ได้อ่าน ก็อิ่มเอม ได้แง่คิด ได้มุมมองใหม่เสมอ เมื่อกลับมาอ่านซ้ำ ได้ฝึกอายตนะทั้ง 5 ในการรับรู้อย่างละเอียดขึ้นกว่าเดิม ได้ภาวนาโดยการกำหนดลมหายใจผสานไปกับการหยุดคิด ให้เวลาตัวเองได้ไคร่ตรอง ได้ฝึกคิด ฝึกตั้งคำถาม จากบทกวี เห็นว่าตัวเองจัดวางจังหวะการฟัง คิด ทบทวน ตอบสนอง ได้ดีขึ้น และยังได้พัฒนาการเชื่อมโยงข้อคิดจากบทกวีเข้ากับชีวิตตัวเอง “.

.

จากคุณฉันทนา (อุ๋ย) อาชีพ รับราชการ

.

.

” ก่อนอบรมรู้สึกสงสัยว่าการเขียนภาวนาคืออะไร..การเขียนจะทำให้เกิดการภาวนาได้หรือ แต่หลังจากอบรมแล้วทำให้ทราบว่าแม้แต่กิจกรรมการเขียนก็สามารถทำให้ใจของเราสงบได้  เข้าอบรมแล้วได้ฝึกการทำงานทีละอย่าง ฝึกการตามลมหายใจขณะนั่ง ฝึกเขียนช้าลงตามการหายใจออก อก และฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันไม่กังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดและเศร้าใจกับอดีตที่ผ่านไปแล้ว จิตใจและอารมณ์มีความผ่องใสมากขึ้น ความเศร้าที่เกิดจากความกังวลสิ่งที่ยังไม่เกิดลดน้อยลง ทำให้ชีวิตน่าอยู่มากขึ้น ”

.

จากคุณกรรัตน์ (โก) อาชีพ พยาบาล

.

.

” รู้สึกว่าตามลมหายใจได้ดีขึ้น สามารถลดความอยากที่จะเขียนก่อนสมาธิจากลมหายใจออกจะมา ได้ฝึกรอคอย ได้ใคร่ครวญก่อนที่จะตัดสิน หรือลำดับความคิดออกมา เราไม่เขียนตามใจอยาก แต่เขียนตามจังหวะของการทำภาวนา รู้สึกสงบขึ้น รู้สึกทำได้ดีขึ้นจากบทเรียนแรกๆ  หัวข้อที่ชอบคือ ดอกไม้จัดคน

.

” เดิมจะเขียนยากมาก เมื่อต้องใช้สมาธิจากลมหายใจออก แต่พอทำซ้ำๆ ก็ได้จังหวะที่พอดีกัน รู้สึกผ่อนคลายสบายขึ้นในการเขียน การฝึกบ่อยๆ เพื่อจะทำภาวนาจากการเขียน สามารถช่วยให้เรามีสมาธิเพิ่ม จดจ่ออยู่กับการเขียนในปัจจุบันได้ ช่วงแรกๆ ก็มีหลุด ทำค่อนข้างยาก แต่พอได้จังหวะ ก็รู้สึกสงบในใจดีค่ะ ”

.

จากคุณชฏา (กิ๊ก) อาชีพ เภสัชกร

 

 

? ความประทับใจและบทเรียนจากการอบรม ?

“เขียนภาวนา” ในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต กึ่งออนไลน์

หลักสูตรการเขียนเพื่อการขัดเกลาจิตใจด้วยหลักธรรมและการภาวนา เขียนเพื่อบ่มเพาะจิตใจ ฝึกฝนเท่าทันการยึดติด เขียนด้วยลมหายใจ ย้อนมองกลไกในจิตตนผ่านอักษร อีกทั้งยังมุ่งหมายบ่มเพาะความดีงามในหัวใจด้วยการน้อมนำคุณธรรมที่อยู่ในตนผ่านกระบวนการบันทึก ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้การเขียนเพื่อต่อยอดจากการภาวนาและการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการภาวนาหรือความสนใจการปฏิบัติธรรมมาก่อน

.

✍ สมัครเข้าเรียน และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :
www.dhammaliterary.org/เขียนภาวนา/